Kongres „Polska Wielki Projekt”

Kongres „Polska Wielki Projekt” debata nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed Polską w najbliższych dekadach – Warszawa wdniach 10-12 bm.

Informacje na temat kongresu są dostępne na stronie internetowej: http://polskawielkiprojekt.pl/

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater