Konferencja „Rzemiosło a kształcenie zawodowe w regionie”, Poznań 6 czerwca 2011r.

6 czerwca 2011r. odbyła się konferencja „Rzemiosło a kształcenie zawodowe w regionie” podsumowująca projekt zrealizowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu.

W konferencji udział wzięła Pani Małgorzata Animucka Dyrektor Biura WZP.

Podstawowym celem projektu było wypracowanie kompleksowej diagnozy w zakresie roli i znaczenia rzemiosła w kształceniu zawodowym. Celami szczegółowymi projektu było zbadanie wizerunku rzemiosła i szkolnictwa zawodowego, wypracowanie rekomendacji, co do wspólpracy rzemiosła z sektorem edukacji i władzami samorządowymi, dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Program konferencji

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater