Konferencja „Rachunkowość w Świetle Zmian w Prawie Bilanowsym i Regualcjach Zawodu Księgowego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski a Poznaniu oraz Wielkopolski Związek Pracodawców zorganizowali w dniu 28 października 2008 r. konferencję „Rachunkowość w Świetle Zmian w Prawie Bilansowym i Regulacjach Zawodu Księgowego”. W trakcie konferencji referat nt.„Czego przedsiębiorcy oczekują od księgowych?” wygłosił Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Pan Jacek Silski.

Celem konferencji była prezentacja najnowszych zmian i rozwiązań wpływających na pracę osób zajmujących się rachunkowością. Szereg zmian w prawie jak i proponowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce powoduje, iż niezbędnym jest uaktualnienie wiedzy i poszerzenie jej o nowe wiadomości, których poznanie pozwoli właściwie wykonywać obowiązki księgowego, audytora, biegłego rewidenta. Zagadnienia poruszane podczas konferencji dały przedsiębiorcom informację o ewolucji i przeobrażeniach występujących w zawodach z dziedziny rachunkowości. Konferencja była platformą wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy osobami zajmującymi się rachunkowością a osobami korzystającymi z efektów ich pracy.

Udział w konferencji był bezpłatny a dla uczestników zostały przewidziane materiały konferencyjne i nie tylko… Każda osoba miała możliwość wygrania cennych nagród: notebooka, szkolenia oraz książek ufundowanych przez sponsora firmę komputerową PC Guard i Oddział Wielkopolski SKwP.

Program konferencji:

  • 15.00 – 15.10 Otwarcie konferencji
  • 15.10 – 15.35 Jacek Silski: Czego przedsiębiorcy oczekują od księgowych?
  • 15.35 – 16.00 prof. Wiktor Gabrusewicz: Rachunkowość w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości w 2009 roku
  • 16.00 – 16.25 dr Elżbieta Szczepankiewicz: Sprawozdawczość zewnętrzna dotycząca funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w spółce
  • 16.25 – 16.45 przerwa na kawę
  • 16.45 – 17.10 Łukasz Motała: Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na sprawozdawczość finansową
  • 17.10 – 17.35 dr Manuela Skoczek-Spychała: Przyszłość zawodu biegłego rewidenta na tle regulacji międzynarodowych
  • 17.35 – 18.00 Rafał Wawrowski: Rachunkowość a etyka i kwalifikacje osób zajmujących się rachunkowością
  • 18.00 dyskusja i losowanie nagród
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater