Konferencja „Lobbing w samorządzie województwa” Warszawa 17.12.2010r.

W dniu 17 grudnia 2010r. Instytut Spraw Publicznych zorganizował konferencję pt. „Lobbing w samorządzie województwa. Szanse, zagrożenia, perspektywy regulacji”.

Na konferencji byli obecni przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Pracodawców : Wiceprezes Zarządu – Pan Krzysztof Kłosowicz i Dyrektor Biura WZP – Pani Małgorzata Animucka.

W pierwszej części konferencji omówione zostały wyniki badań na temat działalności lobbingowej prowadzonej wobec samorządu wojewódzkiego przez niższe szczeble samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe. Prezentację wyników badań ISP przedstawił dr Grzegorz Makowski. Do udziału w dyskusji panelowej zaproszono : dr Romana Batko Uniwersytet Jagielloński, Tamarę Borkowską z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Adama Struzika Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Druga część konferencji została poświęcona perspektywom regulacji lobbingu w Polsce. Wśród prelegentów drugiej części znaleźli się: Olgierd Dziekoński, Minister w Kancelarii Prezydenta RP, Dorota Rosińska z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dr Marcin Michał Wiszowaty, którego wystąpienie poświęcone było „Perspektywom oraz wymogom skutecznej regulacji lobbingu w Polsce na tle najnowszych doświadczeń państw obcych”.

Link do relacji Instytutu Spraw Publicznych

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater