Konferencja „Innowacyjna Wielkopolska 2020” 26.10.2010r.

Konferencja odbyła w dniu 26 października 2010 r. w budynku World Trade Center Poznań w Poznaniu.Celem konferencji było przedstawienie wspólnie wypracowanej koncepcji regionalnej polityki innowacyjnej oraz kluczowych założeń Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020. Konferencja umożliwi promowanie idei partnerstw dla realizacji celów Strategii, co jest koncepcją nowatorską w stosunku do wcześniejszych Strategii Innowacji uchwalanych w kraju.

W konferencji brał udział Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Jacek Silski.

Program Konferencji

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater