Konferencja : II Poznański Salon Mediacji, Poznań, 18 października br.

II Poznański Salon Mediacji
„Mediacja gospodarcza – bariery, jak je pokonać – z perspektywy sędziego, pełnomocnika, przedsiębiorcy, mediatora”.

drugi poznański salon mediacji

Druga konferencja w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji
odbędzie w dniu 18 października 2016 roku
w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2, godz. 11.00, sala nr 2200
Serdecznie zapraszamy !

ZGŁOSZENIA OBECNOŚCI na adres: salon.mediacji@poznan.so.gov.pl

Koordynatorem konferencji z ramienia Sądu Okręgowego w Poznaniu jest Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Marciniak – koordynator ds. mediacji.

Poznański Salon Mediacji ma być platformą umożliwiającą cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem.

Stanowić ma miejsce wymiany doświadczeń osób praktykujących mediację, wszystkich zainteresowanych ideą mediacji – sędziów, radców prawnych, adwokatów, przedsiębiorców, osób będących w sporach oraz wszystkich, którzy chcą poznać bliżej mediację i jej procedury. Idea takich spotkań powstała m.in. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Poznański Salon Mediacji ma stanowić twórczą kontynuację tej inicjatywy.

Cele Poznańskiego Salonu Mediacji :

 • promocja mediacji i wiedzy o niej;
 • poznanie wzajemnych oczekiwań środowisk prawniczych, przedsiębiorców, mediatorów i innych;
 • stworzenie płaszczyzny dla dyskusji i szukanie praktycznych rozwiązań dla zastosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 • wymiana dobrych praktyk mediacyjnych.

Kolejna konferencja planowana jest na styczeń 2017 roku i będzie dotyczyć mediacji rodzinnej.

Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych ideą mediacji do uczestnictwa i współtworzenia Poznańskiego Salonu Mediacji.

Program konferencji w dniu 18 października 2016 roku – w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji:
„Mediacja gospodarcza – bariery, jak je pokonać – z perspektywy sędziego, pełnomocnika, przedsiębiorcy, mediatora”.

Program konferencji

 • 11.00 – 11.15 Otwarcie
 • 11.15 – 12.00 Sędzia Bartłomiej Przymusiński
 • 12.00 – 12.45 Adwokat Ewa Habryn – Chojnacka
 • 12.45 – 13.15 Przerwa
 • 13.15 – 14.00 Prezydent WIPH Wojciech Kruk
 • 14.00-14.45 Mediator Małgorzata Miszkin – Wojciechowska, Dyrektor Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan
 • 14.45.15.00 Zakończenie

Sylwetki prelegentów:

Bartłomiej PrzymusińskiBartłomiej Przymusiński – Sędzia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, sędzia gospodarczy z 12-letnim stażem orzeczniczym, rzecznik prasowy i członek zarządu SSP „Iustitia” .

Ewa Habryn-ChojnackaEwa Habryn-Chojnacka – doktor nauk prawnych, adwokat, mediator. Od 2013 r. pełni funkcję Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. W ramach praktyki adwokackiej zajmuje się doradztwem i obsługą prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, państwowych osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego.
Wykładowca prawa cywilnego i gospodarczego dla aplikantów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od 2000 roku prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników samorządowych. Członek Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mediator zrzeszony w ramach Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, członek Rady Reprezentacji Środowisk Współpracujących na rzecz Centrum Arbitrażu i Mediacji. Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości. Autorka licznych opracowań i publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, współautorka modułu do programu Lex – „Lex Windykacje” oraz „Lex Banki”.

Wojciech KrukWojciech Kruk – od 1996 roku prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Założyciel i Prezes Wielkopolskiego Sejmiku Gospodarczego skupiającego znaczącą większość organizacji z terenu Wielkopolski, który na terenie Wielkopolski prowadzi WIPH. Twórca idei budowy alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów gospodarczych w drodze mediacji i arbitrażu. Na kanwie tych doświadczeń Ministerstwo Gospodarki przygotowało pilotażowy program Wojewódzkich Centrów Mediacji i Arbitrażu, którego wdrażanie rozpoczyna WIPH. Założeniem tego opracowania jest ścisła współpraca organizacji gospodarczych, izb radców prawnych i adwokackich a także wydziału prawa uniwersytetu w celu stworzenia wiarygodnego, certyfikowanego, łatwo dostępnego dla przedsiębiorców ośrodka rozstrzygania sporów gospodarczych. Realizacja tej idei stała się możliwa na kanwie doświadczeń i współpracy tych środowisk w stworzonym przez Wojciecha Kruka Sądzie Arbitrażowym Wielkopolskich Izb i Organizacji Gospodarczych działającym przy Izbie. Aktywny członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Pomysłodawca Forum Gospodarczego Metropolii Poznańskiej, corocznej konferencji płaszczyzny dyskusji środowisk naukowych, samorządowych i gospodarczych o szansach rozwoju. Imprezy przekształconej w poznańskie Dni Przedsiębiorczości, gdzie Forum stało się ich częścią. Członek i założyciel Polskiej Rady Biznesu, w latach 2004-2006 wiceprzewodniczący. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, w latach 2005-2009 Przewodniczący Rady KIG. Przewodniczący Rady Pracodawców RP- Wielkopolska. Senator II, III, IV kadencji Senatu RP. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Małgorzata Miszkin-WojciechowskaMałgorzata Miszkin-Wojciechowska – radca prawny, mediator gospodarczy, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach gospodarczych i cywilnych (w tym w sprawach korporacyjnych i z zakresu prawa pracy) także z elementem dot. kultury prowadzenia działalności w niemieckim obszarze językowym. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w D. Dobkowski sp. kom., kancelarii stowarzyszonej z KPMG (odpowiedzialna za tzw. German Desk). Kwalifikacje mediatora uzyskane w polskich i niemieckich instytucjach szkoleniowych: UW WPiA w Warszawie, Zentrale fur Mediation w Kolonii, mediatorka w Berlińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK Berlin) i ICC ADR Paris. Obecnie Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan.”

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater