Konferencja DUŻE FIRMY 2011 Szanse i zagrożenia Warszawa 20 stycznia 2011

20 stycznia 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja DUŻE FIRMY 2011 Szanse i zagrożenia pod patronatem PKPP Lewiatan i Deloitte.

W konferencji uczestniczył Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Pan Jacek Silski.

W pierwszej części konferencji przedstawiono prezentację wyników badań dużych przedsiębiorstw 2010 oraz prognozę makroekonomiczną dotyczącą polskiej i europejskiej gospodarki.

„Monitoring kondycji sektora dużych przedsiębiorstw 2010” przygotował PKPP Lewiatan we współpracy z Deloitte i zrealizowane zostało przez TNS OBOP na ogólnopolskiej losowej próbie 377 dużych firm prywatnych i państwowych.

„Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw’2011” przedstawił Pan Rafał Antczak Deloitte , Pani Małgorzata Starczewska –Krzysztoszek przedstawiła „Priorytety biznesowe firm i metody ich realizacji”

Po przerwie, w drugiej części konferencji zaproszono do udziału w dyskusji przedstawicieli biznesu. Dyskutowano o szansach i zagrożeniach rozwoju przedsiębiorstw w 2011. Omówiono czynniki, które będą wspierać ale i utrudniać w przyszłym roku rozwój przedsiębiorstw.

Prezentacja Małgorzata Krzysztoszek

Prezentacja Rafał Antczak

Raport PKPP Lewiatan i Deloitte

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater