Konferencja „Cyfrowa Wielkopolska : Region w zastoju, czy szansa na sukces ?” Poznań, 24 luty 2011r.

24 lutego 20911r. w Poznaniu odbyła się konferencja pt.”Cyfrowa Wielkopolska: Region w zastoju, czy szansa na sukces ?” pod patronatem Wielkopolskiej Sieci Interesariuszy e-Rozwoju, którego partnerem jest WZP.

Wielkopolski Związek Pracodawców reprezentował Pan Jacek Silski.

Konferencję otworzył pan Krzysztof Głomb – prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Przedstawił wykorzystanie środków funduszy europejskich na projekty teleinformatyczne oraz działania, które muszą zostać podjęte przez rząd, samorządy i firmy informatyczne, aby racjonalnie i efektywnie wydatkować fundusze.

Prof. Wojciech Cellary z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu omówił strategię „e-Wielkopolska 2015 – reaktywacja strategii z 2004 roku”.

Link do startegii: www. kti.ue.poznan.pl

Po przerwie wystąpił pan Wojciech Cerba – Prezes Zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A., który przedstawił realizację projektu infrastruktury szerokopasmowej w Wielkopolsce oraz założenia realizowanego projektu.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater