Konfederacja Lewiatan: Zmiany w Kodeksie Pracy – Umowy terminowe – szkolenie 17.02.2016, Warszawa

rejestracja

SZKOLENIE
Zmiany w Kodeksie Pracy:
Umowy na czas określony, uprawnienia rodzicielskie

Szanowni Państwo,
Z dniem 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące umów terminowych. Pracownikom mają przynieść większą stabilność zatrudnienia. Jak poradzą sobie natomiast pracodawcy, szczególnie tam, gdzie umowy bezterminowe nie odpowiadają charakterowi ich działalności…

Szkolenie ma na celu przedstawienie najnowszych zmian w Kodeksie pracy. Początek 2016 r. to okres wejścia w życie ważnych zmian przepisów w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem(zmiany weszły w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.) oraz stosowania umów terminowych o pracę(zmiany wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 r.).

 • 9.00 – 9.30
  Rejestracja
 • 9.30 – 9.45
  Otwarcie i wprowadzenie
 • 9.45 – 11.00
  BLOK 1: Uprawnienia rodzicielskie – zmiany obowiązujące od dnia 2 stycznia 2016 r.

  • rozszerzenie kręgu osób korzystających z uprawnień,
  • większa wymienność w korzystaniu z uprawnień pomiędzy pracownikami oraz innymi ubezpieczonymi;
  • zmniejszenie liczby rodzajów urlopów,
  • modyfikacja regulacji dotyczących urlopu rodzicielskiego, w tym:
   • umożliwienie wykorzystania części urlopu po przerwie w korzystaniu z urlopu,
   • wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u tego samego pracodawcy,
  • zmiany w zakresie korzystania z urlopu ojcowskiego,
  • zmiany w zakresie korzystania z urlopu wychowawczego ,
  • doprecyzowanie regulacji dot. szczególnej ochrony w przypadku zwolnień grupowych
  • nowe zasady wykorzystywania zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat,
  • przepisy przejściowe.
 • 11.00 – 11.15
  Przerwa
 • 11.15 – 13.15
  BLOK 2: Terminowe umowy o pracę – jak przygotować się do stosowania nowych przepisów – wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 r.

  • nowe zasady dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony,
   • ograniczenie stosowania umów na czas określony – wskazanie maksymalnego dopuszczalnego czasu ich trwania (33 miesiące) oraz dopuszczalnej liczby umów (3 umowy);
   • zawieranie umów na czas określony z przyczyn obiektywnych poza określone w Kodeksie pracy limity (w tym umowy na zastępstwo) – dodatkowe obowiązkowi związane z zawieraniem umów na czas określony poza określone w Kodeksie pracy limity,
    • nowe wymogi w zakresie treści w umów o pracę na czas określony zawieranych z obiektywnych przyczyn,
    • obowiązki informacyjne w stosunku do Państwowej Inspekcji Pracy;
  • doprecyzowanie zasad stosowania umowy na okres próbny – możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem.
  • zastosowanie do umów na czas określony okresów wypowiedzenia stosowanych w przypadku umów na czas nieokreślony;
  • przepisy przejściowe – w jakim zakresie nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów
   • zastosowanie nowych ograniczeń (33 miesiące i 3 umowy) do umów zawartych przed wejściem w życie ustawy
   • co z umowami długoterminowymi – jakie wymogi zostały nałożone na pracodawców
   • zasady wypowiadania umów na czas określony zawartych przed wejściem w życie ustawy,
   • obowiązki związane z informowaniem pracowników o warunkach zatrudnienia,
  • Nowe rozwiązanie – możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
 • 13.15 – 13.30
  Podsumowanie
 • 13.30
  Lunch

PROWADZĄCY

Dr Grzegorz Baczewskiekspert rynku pracy, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan. Absolwent i adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 2012-2014 dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS. Specjalizuje się w tematyce szeroko pojętej polityki zatrudnienia. Wiceprzewodniczący Rady Rynku Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Autor wielu opracowań z zakresu rynku pracy i rozwoju kapitału ludzkiego.

Dr Grażyna Spytek-Bandurskaekspert prawa pracy w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, konferencji i seminariów, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prawa pracy, rynku pracy i dialogu społecznego.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

sprawy organizacyjne:
Grażyna Mazurek
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

sprawy merytoryczne:
Grażyna Spytek-Bandurska
gspytek@konfederacjalewiatan.pl

rejestracja

lewiatan logo
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900

Fax +48 22 55 99 910
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater