Konfederacja Lewiatan zaprasza na szkolenie: Zmiany w przepisach podatkowych 2016 Ordynacja Podatkowa, CIT, Ceny transferowe, VAT – Warszawa – 13 kwietnia 2016

Zmiany w przepisach podatkowych 2016 Ordynacja Podatkowa, CIT, Ceny transferowe, VAT

REJESTRACJA

Szanowni Państwo,
z początkiem 2016 roku weszły w życie istotne zmiany regulacji podatkowych, które mają wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą. Zmiany te dotyczą kilku obszarów rozpoczynając od zupełnie nowych, znacznie rozbudowanych regulacji w zakresie cen transferowych, poprzez istotne zmiany w Ordynacji Podatkowej po wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych. Ponadto, w trakcie roku możemy spodziewać się nowości, takich jak wprowadzenie podatku od sprzedaży czy też implementacja tzw. klauzuli antyabuzywnej. Jak więc funkcjonować w gąszczu nowych przepisów?

Seminarium KPMG ma na celu przedstawienie Państwu najnowszych wprowadzonych już zmian w przepisach podatkowych, a także omówienie potencjalnych zmian, jakich możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości. W trakcie seminarium omówimy między innymi nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych i nową formułę przekazywania danych do urzędów skarbowych (tzw. „Jednolity Plik Kontrolny”), które będą wymagały reorganizacji pracy działów księgowych oraz zmian w systemach księgowych spółek. Ponadto, przedstawimy zmiany w procesie uzyskiwania interpretacji podatkowych, pełnomocnictwach, właściwości urzędów skarbowych oraz naliczaniu odsetek za zwłokę. Wprowadzimy Państwa w zmiany w zakresie korekt kosztów i przychodów. Omówimy też główne założenia nowego podatku od niektórych instytucji finansowych.

W sposób przystępny i praktyczny wyjaśnimy istotę funkcjonowania nowych przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców oraz obszarów potencjalnego ryzyka. Prezentowane wyjaśnienia i prowadzona dyskusja umożliwią uczestnikom lepsze przygotowanie się do zmian i skuteczniejsze rozplanowanie procesów związanych z naliczaniem podatków.

Seminarium jest adresowane do: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, wewnętrznych doradców podatkowych (in-house).

Program:

 • Blok 1: Ceny Transferowe oraz Jednolity Plik Kontrolny (1h)
  • Nowa dokumentacja podatkowa dla celów cen transferowych
   • Zmiana definicji podmiotów powiązanych
   • Nowy zakres dokumentacji podatkowej i terminy jej przekazywania
   • Dokumentacja podstawowa (tzw. local file)
   • Wprowadzenie obowiązku przygotowania analiz porównawczych
   • Dokumentacja grupowa (tzw. master file)
   • Pozostałe obowiązki sprawozdawcze, raportowanie Country-by-Country
  • Ceny Transferowe – zamierzenia Ministerstwa Finansów na rok 2016
  • Jednolity Plik Kontrolny
   • Nowa forma, w jakiej przedsiębiorcy będą przekazywać dane na żądanie organów kontrolujących
 • Blok 2: Ordynacja Podatkowa / CIT / VAT (1h)
  • Zmiany w Ordynacji podatkowej
   • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika
   • Interpretacje podatkowe
   • Odsetki od zaległości podatkowych
   • Pełnomocnictwa
   • Planowana klauzula obejścia prawa podatkowego
  • Wprowadzenie Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego
   • Zmiany we właściwości miejscowej urzędów skarbowych obsługujących wybrane kategorie podatników
  • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
   • Zmiany zasad ujmowania korekt przychodów i kosztów podatkowych
   • Nowa ulga na badanie i rozwój zastępująca dotychczasową ulgę na nowe technologie
   • Klauzula przeciwko nadużyciom przy zwolnieniu z podatku u źródła
  • Podatek od niektórych instytucji finansowych
  • Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT)
  • Pre-współczynnik – czyli zasady odliczenia VAT przy wykorzystaniu towarów lub usług do celów mieszanych

Prowadzący:

Jacek Bajgerlicencjonowany doradca podatkowy, partner, szef zespołu ds. cen transferowych w firmie KPMG. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. W KPMG od 2001 r. Koordynuje usługi KPMG dotyczące doradztwa w zakresie cen transferowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestniczy aktywnie w pracach Grupy Globalnej ds. Cen Transferowych KPMG koordynującej międzynarodowe projekty i wspomagającej wymianę doświadczeń i informacji. Odpowiada za doradztwo podatkowo-prawne w KPMG w zakresie całokształtu problematyki transakcji z podmiotami powiązanymi. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych oraz negocjacjach z Ministrem Finansów w zakresie porozumień cenowych. Prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach w zakresie cen transferowych.

Małgorzata Gleńlicencjonowany doradca podatkowy, starszy menedżer w podatkowej grupie fuzji i przejęć w firmie KPMG. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. W doradztwie podatkowym pracuje od 2005 roku. Zajmuje się trans-granicznymi oraz krajowymi projektami restrukturyzacyjnymi, międzynarodowym planowaniem podatkowym oraz bieżącym doradztwem dla klientów z różnych branż. Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie przeglądów podatkowych oraz projektów typu due diligence w różnych sektorach gospodarki.

Honorata Green – ,span style=”font-style: italic;”>licencjonowany doradca podatkowy, partner w podatkowej grupie fuzji i przejęć w firmie KPMG. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zajmuje się doradztwem podatkowym od 1995 roku. Odkąd dołączyła do KPMG była zaangażowana w wiele projektów w zakresie krajowych i międzynarodowych struktur podatkowych mających na celu optymalizację obciążeń podatkowych. Specjalizuje się w przeglądach podatkowych typu due diligence. Posiada także szerokie doświadczenie zarówno w zakresie krajowego, jak i międzynarodowego prawa podatkowego (m.in. w zakresie projektów restrukturyzacyjnych, transgranicznego planowania podatkowego, instrumentów hybrydowych oraz modelowania efektywnej podatkowo strategii finansowania inwestycji).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
sprawy organizacyjne:
Grażyna Mazurek
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

REJESTRACJA

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910
www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater