Konfederacja Lewiatan zaprasza na szkolenie: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2016 Umowy zlecenia, umowy o dzieło – nowe regulacje i praktyka ZUS – Warszawa, 12 kwietnia

12.04.2016 szkolenie, rejestracja

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2016
Umowy zlecenia, umowy o dzieło – nowe regulacje i praktyka ZUS

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących umowy zlecenia – przez które należy rozumieć umowę zlecenia, umowę agencyjną albo inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zmiany wywołały sporo kontrowersji; niepokojące jest również kwestionowanie prawidłowości zawierania umów o dzieło. Przedsiębiorcy informują, że kontrole są przeprowadzane w sposób dopuszczający swobodną interpretację przepisów przez inspektorów ZUS.

Celem szkolenia jest przedstawienie problemów i sposobów ich rozwiązania, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego – czyli jak bezpiecznie zawierać umowy zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności chodzi o wskazanie, jakie są prawa i obowiązki stron, jak należy prawidłowo zawierać umowy cywilne i jak właściwie rozróżniać umowy zlecenia/o świadczenie usług od umów o dzieło.

Program:

 • 9.00 – 9.30
  Rejestracja
 • 9.30 – 9.45
  Otwarcie i wprowadzenie
 • 9.45 – 11.45
  SESJA 1: Umowy o dzieło i umowy zlecenia

  • Istota umów o dzieło; czym jest dzieło w rozumieniu przepisów prawnych,
  • Istota umów zlecenia i umów o świadczenie usług; podobieństwa i różnice między poszczególnymi typami umów,
  • Charakterystyka praw i obowiązków stron zawierających umowy o dzieło i umowy zlecenia,
  • Porównanie umów cywilnoprawnych z umową o pracę.
 • 11.45 – 13.45
  SESJA 2: Rozstrzyganie zbiegów tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w przypadku umów zlecenia – nowe rozwiązania od 1 stycznia 2016

  • zbiegu dwóch lub więcej umów zlecenia,
  • zbiegu wykonywania umowy zlecenia z działalnością gospodarczą
 • 13.45 – 14.00
  Podsumowanie
 • 14.00
  Lunch

Prowadzący:

Dr Grzegorz Baczewskiekspert rynku pracy, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan. Absolwent i adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 2012-2014 dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS. Specjalizuje się w tematyce szeroko pojętej polityki zatrudnienia. Wiceprzewodniczący Rady Rynku Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Autor wielu opracowań z zakresu rynku pracy i rozwoju kapitału ludzkiego.

Dr Grażyna Spytek-Bandurskaekspert prawa pracy w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, konferencji i seminariów, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prawa pracy, rynku pracy i dialogu społecznego.

Robert Lisickispecjalista prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

sprawy organizacyjne:
Grażyna Mazurek
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

sprawy merytoryczne:
Roberl Lisicki
rlisicki@konfederacjalewiatan.pl

rejestracja

Konfederacja Lewiatan

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater