Konfederacja Lewiatan zaprasza na szkolenie „Prawo pracy w 2016/2017 – podsumowanie obowiązujących zmian i omówienie nowych rozwiązań ” Warszawa, 26 września

szkolenie

Prawo pracy w 2016/2017 – podsumowanie obowiązujących zmian i omówienie nowych rozwiązań

26 września 2016, Warszawa, siedziba Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Rok 2016 obfitował w szereg zmian legislacyjnych, które mają zasadniczy wpływ na organizację pracy. Początek roku to wejście w życie nowych regulacji Kodeksu pracy, w tym dotyczących umów terminowych. W ciągu roku przyjęto kolejne nowe rozwiązania m.in. w zakresie pierwszej dniówki, w zakresie delegowania pracowników czy mające zacząć obowiązywać od 2017 r. przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę w ramach wybranych umów cywilnoprawnych. Obecnie trwają prace nad kolejnymi nowelizacjami w zakresie zatrudniania cudzoziemców i pracowników tymczasowych.

Szkolenie ma posłużyć praktycznemu podsumowaniu stosowania nowych instytucji Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych, przedstawieniu nowych rozwiązań m.in. w zakresie stawki minimalnej wynagrodzenia dla umów cywilnoprawnych oraz przygotowaniu przedsiębiorców na kolejne zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców i pracy tymczasowej. Poszczególne rozwiązania będą prezentowane z uwzględnieniem aktualnych stanowisk i komentarzy właściwych organów.

Spotkanie poprowadzą doświadczeni eksperci z prawa pracy dr Grzegorz Baczewski oraz Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Zapraszamy!

Program

 • 10.00 – 10.30
  Rejestracja, kawa powitalna
 • 10.30 – 12.15
  Terminowe umowy o pracę

  • zawieranie umów na czas określony z przyczyn obiektywnych poza określone w Kodeksie pracy limity (w tym umowy na zastępstwo) – dodatkowe obowiązkowi związane z zawieraniem umów na czas wypowiadanie umów na czas określony;
  • określony poza określone w Kodeksie pracy limity.
 • Tzw. „pierwsza dniówka”
  • umowa o pracę zawarta na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
 • Nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
  • delegowanie pracowników do państw UE albo na terytorium RP – nowe obowiązki w stosunku do Państwowej Inspekcji Pracy,
  • delegowanie a podróż służbowa,
  • możliwość egzekucji na terytorium Polski kar pieniężnych i grzywien administracyjnych nałożonych na polskich pracodawców w innych państwach UE w związku z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług
 • 12.15 – 12.30
  Przerwa kawowa

 • 12.30 – 14.00
  Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

  • wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu
  • kogo obejmie stawka godzinowa?
  • jak jest ustalana minimalna stawka godzinowa?
  • obowiązki przedsiębiorców,
  • wyłączenia,
  • nowe uprawnienia organów kontrolnych.
 • Proponowane zmiany zasad zatrudniania cudzoziemców w ramach obecnego systemu oświadczeniowego
  • wprowadzenie zezwolenia na prace sezonowe i krótkoterminowe w miejsce procedury dotyczącej wykonywania pracy krótkoterminowej przez obywateli 6 państw – Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.
 • Projektowane rozwiązania w zakresie zmiany ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
  • nowe obowiązki po stronie pracodawców użytkowników,
  • nowe sankcje
 • 14.00 – 14.30
  Sesja pytań i odpowiedzi
 • 14.30 – 15.00
  Networking, poczęstunek

Prowadzący

Dr Grzegorz Baczewski – ekspert rynku pracy, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan. Absolwent i adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 2012-2014 dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS. Specjalizuje się w tematyce szeroko pojętej polityki zatrudnienia. Wiceprzewodniczący Rady Rynku Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Autor wielu opracowań z zakresu rynku pracy i rozwoju kapitału ludzkiego.

Robert Lisicki – ekspert Konfederacji Lewiatan. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych). Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

sprawy organizacyjne:
Grażyna Mazurek
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater