Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

 

Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesie przyjęcia do Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan jest Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Poznaniu (60-307) przy ul. Grunwaldzkiej 104 | NIP: 7792319369

 

Inspektor ochrony danych osobowych: administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: przeslawska.anna@gmail.com

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto podstawą jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)

 

Odbiorcy danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora danych, a także podmioty wspierające administratora danych w jego działaniach (świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne.).

 

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalny okres 12 miesięcy, chyba że wiadomości zawierają treści istotne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W takim przypadku wybrana korespondencja będzie przechowywana przez okres 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi (krajowymi) przepisami (Kodeks Cywilny).

 

Uprawnienia osób fizycznych: ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem mailowym powołanego przez administratora danych – inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje dodatkowe: Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu przystąpienia do Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater