PROJEKT PROMOWANY „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”

Projekt Nr WND-POKL.02.01.01-00-724/09 „Strefa Wiedzy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet II Rozwój Zasobów Ludzkich i Potencjału Adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz Poprawa Stanu Zdrowia Osób Pracujących, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Realizację projektu nadzoruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj dalej

Wielkopolska Liderem CSR

Dnia 1 grudnia 2008 roku Wielkopolski Związek Pracodawców rozpoczął realizację Projektu „Wielkopolska Liderem CSR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej

Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji dla Wielkopolski w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz idei flexicurity w odniesieniu do regionalnego rynku pracy, warunków pracy i środowiska naturalnego poprzez implementacje doświadczeń z niemieckiego rynku pracy.

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater