Wrzesień w Brukseli – aktywność Lewiatana

  • 2 września br. spotkanie prof. Valeria Pulignano, KUL – projekt „Mgmt & EWC – postęp prac – wywiady w firmach, Leuven;
  • 2 września br. spotkanie z Justyną Morek, członek gabinetu Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, Bruksela;
  • 3 września br. spotkanie Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE, Bruksela;
  • 3 września br. spotkanie z Iloną Raduj, Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny, Bruksela;

Czytaj dalej

Wiele firm zbankrutuje jeżeli cena świadectw nie wzrośnie

Istnieje konieczność systemowego rozwiązania problemu ogromnej nadwyżki świadectw pochodzenia do 2020 roku. Najlepszym wyjściem byłoby utrzymanie poziomu obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia w wysokości 20 proc. w 2017 r. i w zbliżonej wysokości w kolejnych latach, do czasu ustabilizowania rynku – uważa Związek Pracodawców Energetyki przy Konfederacji Lewiatan.

Czytaj dalej

Waloryzacja umów dotyczy pracodawców i zamawiających

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – wprowadzająca obowiązkową składkę ZUS w umowach zleceniach – stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla pracodawców, którzy muszą właściwie zrewidować swoje budżety do nowych warunków biznesowych. Podobne zadanie czeka zamawiających, którzy – w przypadku braku udanych renegocjacji – muszą liczyć się z dotkliwą sankcją. W takich przypadkach podmiot realizujący zamówienie publiczne będzie mógł bez konsekwencji rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia – zauważa Konfederacja Lewiatan.

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater