Firmy audytorskie nie powinny ponosić dużo wyższych kosztów związanych z funkcjonowaniem podwójnego systemu nadzoru i kontroli, 11-letni okres przechowywania dokumentacji z badania jest zbyt długi, a opłata za nadzór w wysokości 7 proc. przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej za wysoka. Wątpliwości budzi również sposób jej naliczania – uważa Konfederacja Lewiatan.

Czytaj dalej

Objęcie szerszą ochroną prawną osób zatrudnionych – nie tylko pracowników, ale również wykonujących prace zarobkowe (np. na podstawie umowy zlecenia) nie jest konieczne. Obecne rozwiązania są wystarczające i pozwalają właściwym organom kontroli i nadzoru stosować wiele sankcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy – uważa Konfederacja Lewiatan oceniając poselski projekt zmian w kodeksach: karnym i pracy.

Czytaj dalej

W związku z procedowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy – Kodeks cywilny – druk sejmowy nr 3760 (dalej: projekt), a także w nawiązaniu do pisma z dnia 2 września 2015 r. (sygn.: DDR-IV-51-1/15, DDR/1405/15), przesłanego przez Ministerstwo Gospodarki do Komisji Gospodarki stanowiącego odpowiedź na stanowisko Związku Banków Polskich z 20 sierpnia 2015 r. (dalej: pismo), przedkładam uwagi Konfederacji Lewiatan do wspomnianych – projektu i pisma.

Czytaj dalej

VII Kongres Kobiet za nami

Ponad siedem tysięcy zarejestrowanych kobiet (i mężczyzn) z całej Polski, dziesiątki paneli, warsztatów i debat m.in. o roli kobiet w gospodarce i życiu społecznym. 11-12 września na warszawskim Torwarze odbył się ogólnopolski Kongres Kobiet pod hasłem „Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?”. Wydarzenie otworzyły Henryka Bochniarz i Magdalena Środa, współtwórczynie inicjatywy. Gościem specjalnym była premier Ewa Kopacz.

Czytaj dalej

Misja gospodarcza do Chile, 3-9 listopada 2015 r.

W imieniu Oddziału promocji, Handlu i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, informujemy, iż prowadzony jest nabór na misję gospodarczą do Chile, przewidzianą w terminie od 3 do 9 listopada br. Misja gospodarcza połączona będzie z udziałem w targach (Expo Food Process), priorytetowo traktowane będą firmy z branży rolno-spożywczej.

Czytaj dalej

Utrzymanie obecnych zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji do 2030 roku osłabi konkurencyjność wielu branż europejskiego przemysłu i przedłuży ich niepewność inwestycyjną. Projekt rewizji dyrektywy o europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS) jeszcze bardziej pogorszy obowiązujące dziś zasady – uważa Konfederacja Lewiatan.

Czytaj dalej

Lewiatan o programach wyborczych PO i PiS

W obu programach znalazło się wiele propozycji mających na celu podnoszenie jakości życia obywateli – m.in.: obniżenie podatków dla najuboższych, dopłaty do dzieci i leków, poprawa sytuacji pracowników. Jednak w obu przypadkach, brakuje wskazania kosztów tych zmian i źródeł ich finansowania. Nie ma również odniesienia do wyzwań, które stoją przed Polską w dłuższej perspektywie – wejścia do strefy euro, polityki energetycznej. W przypadku PO przemilczane zostały kluczowe kwestie górnictwa i rolnictwa, a z kolei propozycje PiS petryfikują obecną patologiczną sytuację w tych sektorach.

Czytaj dalej

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater