Kalendarium spotkań członków WZP Lewiatan

25 sierpnia 2016
Spotkanie informacyjne dla firm rodzinnych nt. porozumienia rodzinnego (planu sukcesji/konstytucji firmy rodzinnej)

z udziałem dr Adrianny Lewandowskiej, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego
Miejsce spotkania: do ustalenia

6 września 2016
Spotkanie informacyjne dot. opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

z udziałem przedstawicieli kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners
Miejsce spotkania: siedziba WZP Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, lok. 216

13 września 2016
Szkolenie zakresu ordynacji podatkowej (podatki, związane z użytkowaniem samochodów służbowych, pełnomocnictwa w ordynacji podatkowej)

z udziałem Macieja Mastalerza, doradcy podatkowego
Miejsce spotkania: siedziba WZP Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, lok. 216

21 września 2016
Spotkanie informacyjne dot. Jednolitego Pliku Kontrolnego

z udziałem mec. Pawła Kaźmierczaka, Eksperta WZP Lewiatan oraz przedstawicielami kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners
Miejsce spotkania: do ustalenia

26 września 2016
Szkolenie „Czas pracy w świetle najnowszych zmian”

z udziałem przedstawiciela Okręgowej Inspekcji Pracy
Miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, al. Powstańców Wlkp 2a, sala 106 BR, I piętro

13 października 2016
Szkolenie dot. Jednolitego Pliku Kontrolnego

z udziałem Macieja Mastalerza, doradcy podatkowego
Miejsce spotkania: siedziba WZP Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, lok. 216

17 października 2016
Szkolenie z zakresu przygotowywania dokumentacji emerytalno-rentowej przez płatników składek

z udziałem przedstawicieli ZUS
Miejsce spotkania: sala konferencyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Dąbrowskiego 12

termin do ustalenia (październik)
Szkolenie „Od pomysłu do sukcesu rynkowego: zasady innowacji w oparciu o Teorie Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ)”
Miejsce spotkania: do ustalenia

termin do ustalenia
Szkolenie „Jak obniżać koszty procesów obiegu dokumentów finansowych w przedsiębiorstwie”
z udziałem przedstawicieli firmy Iron Mountain
Miejsce spotkania: Nobel Tower, ul. Dąbrowskiego 77A, sala 1.06

termin do ustalenia (listopad)
Szkolenie z zakresu cen transferowych
z udziałem przedstawicieli Izby Skarbowej w Poznaniu
Miejsce spotkania: do ustalenia

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater