Kalendarium spotkań członków WZP Lewiatan

16 września
Konsultacje podatkowe online z udziałem doradcy podatkowego Pawła Kaźmierczaka, Eksperta WZP Lewiatan,

23 września
II część warsztatów nt. budowy systemu ocen pracowników, z udziałem Reginy May, Ekspertki WZP Lewiatan,

24 września
BUSINESSmeetup – Wirtualna konferencja praktyków z obszarów zarządzania, innowacji, sprzedaży, marketingu, HR i IT, organizowana przez IT.INTEGRO, Wielkopolski Fundusz Rozwoju i WZP Lewiatan,

Środowe poranki z PRAWEM PRACY i HR  – Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy:

  1. środa 9 września 2020 r., godz. 09.00-10.30, „Umowy o pracę, zlecenie, dzieło, B2B – zagrożenia w kontekście praktyki kontrolnej ZUS oraz PIP”
  2. środa 14 października 2020 r., godz. 09.00-10.30, „Czas pracy w godzinach nadliczbowych menadżerów, kierowników i kadry zarządzającej
  3. środa 18 listopada 2020 r., godz. 09.00-10.30, „Powrót do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych – uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców
  4. środa 16 grudnia 2020 r., godz. 09.00-10.30, „Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – tryb, kryteria doboru, właściwe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia”,
  5. środa 13 stycznia 2020 r., godz. 09.00-10.30, „Premie, nagrody, bonusy – jak prawidłowo i bezpiecznie formułować zapisy regulaminów wynagradzania, premiowania lub umów o pracę?”
  6. środa 3 luty 2021 r., godz. 09.00-10.30, „Elastyczny czas pracy jako narzędzie pozwalające optymalizować pracę i obniżać koszty wynagrodzeń
  7. środa 17 marca 2021 r., godz. 09.00-10.30, „Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w obszarze HR w świetle stanowisk PUODO oraz MRPiPS
  8. środa 14 kwietnia 2021 r., godz. 09.00-10.30, „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kasy zapomogowo – pożyczkowe, świadczenia urlopowe”
  9. środa 12 maja 2021 r., godz. 09.00-10.30, „Czas pracy pracowników mobilnych / terenowych – pułapki i zagrożenia
  10. środa 16 czerwca 2021 r., godz. 09.00-10.30, „Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie – obowiązki prewencyjne pracodawców oraz ciekawe kazusy na podstawie procesów prowadzonych przez Kancelarię

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater