Aktywność Związku

Kadry i płace w Dynamics 365 Business Central – poznaj HR & Payroll Manager

  HR & Payroll Manager (Kadry i Płace) to stworzony przez IT.integro to moduł, który pozwala na kompleksową obsługę procesu zatrudniania w firmie od momentu założenia kartoteki osobowej do kalkulacji płac. Bardzo dużą zaletą rozwiązania jest możliwość konfiguracji składników płacowych w zależności od potrzeb firmy. Możliwość konfiguracji jest na tyle szeroka, że w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie realizować obecne potrzeby i konfigurować już istniejące składniki płacowe.

  Na co pozwala aplikacja?

  Moduł umożliwia masową obsługę procesów, w tym:

  • zatrudniania i zwalniania,
  • przenoszenia w strukturach organizacji,
  • masowe zmiany wynagrodzeń,
  • masowe zmiany stanowisk.

  W przebiegu zatrudniania pracownika możesz kompleksowo zarządzać etapami tego procesu – od momentu planowania czasu pracy, poprzez ewidencje nieobecności i czasu pracy; ustalanie dodatków i potrąceń, po generowanie przelewów bankowych.

  Główne obszary funkcjonalne modułu

  HR & Payroll Manager (Kadry i Płace)

  Wśród głównych obszarów funkcjonalnych znajdziemy kartotekę pracownika. Pozwala ona na założenie kartoteki w taki sposób, by uniknąć duplikacji danych. Jeżeli pracownik znajdzie się w systemie i zostaje np. ponownie zatrudniony po pewnym czasie, mechanizm kontrolny weryfikuje, czy jest on już obecny w bazie danych. Jeżeli tak, kartoteka nie zostaje zduplikowana. Natomiast weryfikacja i ewentualne uzupełnianie informacji o pracowniku pozostaje oczywiście po stronie operatora.

  Po zatwierdzeniu kartoteki, mamy możliwość podpisania umowy. Aplikacja HR & Payroll Manager (Kadry i Płace) oferuje obsługę 3 form zatrudnienia. Na podstawie:

  • umów kodeksowych,
  • umów cywilno-prawnych,
  • umów o pracę tymczasową.

  Niezależnie od tego, czy pracownik posiada jedną umowę, czy też pracuje w oparciu o więcej umów, system uwzględnia dane wyłącznie z jednej kartoteki.

  Po zatwierdzeniu umowy, pracownik automatycznie zgłaszany jest poprzez system do ZUS-u. Lub nie, jeżeli nie zachodzi odgórnie taka potrzeba.

  Funkcjonalność czasu pracy

  Funkcjonalność czasu pracy składa się z 3 elementów. Pierwszym z nich jest planowanie czasu pracy, a więc sporządzanie tzw. harmonogramu. Istnieje możliwość ewidencjonowania zarówno czasu podstawowego, jak i systemu zmianowego bądź równoważnego. W połączeniu z planem pracy, system pilnuje również okresów rozliczeniowych tak, by rozliczać czas pracy automatycznie co miesiąc.

  Kolejnym elementem obsługiwanym przez HR & Payroll Manager (Kadry i Płace) jest ewidencja absencji, która może dotyczyć zarówno absencji zasiłkowych (importowanych z e-ZLA) lub nieobecności urlopowych.

  Ostatnim elementem jest ewidencja czasu pracy, która porównywana jest przez system z harmonogramem i rozpoznaje, czy składniki są godzinami roboczymi, nadgodzinami, godzinami nocnymi itd. Aplikacja daje w tym obszarze szereg możliwości konfiguracyjnych.

  Na obszar finansowy pracownika, który możecie obsługiwać z pomocą modułu są dodatki i potrącenia. Dodatki mogą być ewidencjonowane bezpośrednio w systemie lub importowane do przetwarzanych później dzienników.

  PPK

  Moduł PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w aplikacji daje możliwość odkładania wynagrodzenia na przyszłą emeryturę. Jeżeli pracownik się na to zdecyduje, część tego wynagrodzenia pokrywa on, a część pracodawca. Proces ten jest ujęty na liście płac.

  Pożyczki

  Jeżeli w firmie występuje instytucja kasy zapomogowo-pożyczkowej bądź funduszu mieszkaniowego, funkcjonalność pożyczek daje możliwość przynależności do kasy i spłaty pożyczki w trakcie okresu zatrudnienia.

  Wymienione powyżej elementy mogą być rozliczane na liście płac. Wszystkie dane są uwzględniane na liście płac podczas kalkulacji wysokość wynagrodzenia (z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz regulaminu wynagrodzeń danej firmy). Lista jest rozliczana następnie przed niezbędnymi instytucjami, a więc ZUS-em i PPK. Ostatni etap to wykonanie przelewów dla pracowników. W ramach przelewów istnieje dodatkowa funkcjonalność pozwalającą na dokonanie ich na rzecz rozmaitych instytucji, takich jak PZU, komornicy czy MultiSport – a więc miejsc, które otrzymują potrącenia z wynagrodzeń pracownika.

  Dlaczego HR & Payroll Manager (Kadry i Płace) jest konkurencyjną aplikacją?

  HR & Payroll Manager (Kadry i Płace) to kompleksowe rozwiązanie, które powstało na bazie kilkudziesięciu lat doświadczeń. Najstarsze instalacje obsługiwane przez IT.integro korzystały z modułu już ponad 20 lat temu. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie z powodzeniem sprawdza się nie tylko w mniejszych firmach, ale i organizacjach zatrudniających po kilka tysięcy pracowników. Jest ono nieustannie udoskonalane na bazie wcześniejszych doświadczeń.

  Niewątpliwą zaletą jest też szeroki wachlarz możliwości konfiguracyjnych – od tworzenia wszelakich słowników do bardzo dużej liczby konfiguracji składników płacowych. Co więcej, rozwiązanie kadr i płac takie jak HR & Payroll Manager służy masowej obsłudze procesów.

  W planach rozwoju aplikacji niezmiennie uwzględniamy częste zmiany w prawie. Przed nami także rozwój modułu do obsługi agencji pracy tymczasowej w Dynamics 365 Business Central, by dawać jeszcze szersze możliwości obsługi firm, dla których podstawą biznesu jest naliczanie płac.