Aktywność Związku

Jak uchronić się przed blackoutem?

• W ubiegłym tygodniu Polska musiała sięgnąć po awaryjny import energii elektrycznej od czterech sąsiadów. Przedsiębiorcy coraz bardziej obawiają się blackoutu.
• Aby w przyszłości uchronić się przed nim musimy zainwestować w efektywność energetyczną, rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej oraz zlikwidować bariery prawne i regulacyjne rozwoju OZE – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Każde potencjalne zakłócenie stabilności dostaw energii elektrycznej budzi obawy przedsiębiorców. W chwili obecnej niemal w całości opieramy się na systemie dostaw energii elektrycznej, jaki funkcjonuje od lat. Niestety, dostrzegamy fakt, że jest on niedostosowany do wymogów naszych czasów, czyli niskiej emisyjności, wysokiej elastyczności, digitalizacji sieci i zmienności wytwarzania OZE. Dodatkowo nie jest odporny – poprzez brak dywersyfikacji miksu wytwarzania energii elektrycznej – na takie czynniki jak zakłócenia w dostawach jednego z paliw energetycznych, jak ma to miejsce w chwili obecnej w przypadku węgla kamiennego – mówi Wojciech Graczyk, przewodniczący Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki, członka Konfederacji Lewiatan.

W przypadku obecnego kryzysu, który może przerodzić się w blackout, widzimy rolę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Fakt rozbudowy połączeń transgranicznych w ostatnich latach chroni nas teraz przed blackoutem – a jeszcze niedawno niektórzy nawoływali do zablokowania rozbudowy takich połączeń w celu ochrony krajowego wytwarzania energii!

Zdaniem Wojciecha Graczyka musimy przyspieszyć realizację 3 zadań, aby uchronić się przed blackoutem w najbliższych latach:

1. Zainwestować w efektywność energetyczną, czyli zweryfikować zapotrzebowanie na energię w przemyśle, biznesie i w grupie gospodarstw domowych. Tutaj jest potrzebne wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych. To jest również ogromne pole do rozwoju drobnego i dużego biznesu w Polsce w tym obszarze – w skali, która w perspektywie kilku lat zdecydowanie przewyższy dzisiejszy rozwój branży fotowoltaiki.

2. Zainwestować w rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, przeprowadzić jej digitalizację i przygotować na gwałtowny rozwój OZE, magazynów energii czy elektromobilności. Budowa źródeł OZE jak najbliżej miejsca zużycia energii wyprodukowanej w tych źródłach jest najlepszym zabezpieczeniem przed blackoutem.

3. Zlikwidować bariery prawne i regulacyjne rozwoju OZE w Polsce. Chodzi zarówno o farmy wiatrowe na lądzie i morzu, jak i mniejsze instalacje OZE. Celem nadrzędnym powinno być udrożnienie tych inwestycji, nie zaś to, kto jest ich właścicielem (preferencje dla spółek skarbu państwa). Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że każda z tych inwestycji potrzebuje czasu na realizację – np. farma na lądzie 6-7 lat od uruchomienia projektu.