Jacek Męcina w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

15 września br. w kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia nominacji dla członków nowo powołanej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W skład Komisji weszło 14 wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa pracy.

W składzie Komisji znalazł się prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. W trakcie uroczystości minister E. Rafalska podkreślała, że przed Komisją stoi trudne wyzwanie napisania nowych kodeksów, które w większym stopniu godziłyby interesy pracodawców i pracowników odpowiadając na wyzwania zmieniającego się rynku pracy.

J. Męcina podkreśla, że nie można zmarnować tej szansy stworzenia lepszego prawa pracy, to znaczy bardziej odpowiadającego potrzebom współczesnej gospodarki, odbiurokratyzowanego, przyjaznego pracownikom i pracodawcom – znalezienie równowagi pomiędzy funkcją ochronną a sprzyjaniem tworzeniu miejsc pracy.

Projekt Nowe Prawo Pracy będzie kluczowym realizowanym przez Konfederację Lewiatan, a do udziału w konsultacjach już dziś zapraszamy wszystkich członków

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater