Jacek Męcina, były wiceminister pracy wśród członków Rady Dialogu Społecznego

Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz i b. minister pracy Jacek Męcina, który pracował nad projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wejdą do jej pierwszego składu – poinformowała PAP dyrektor Departamentu Komunikacji Lewiatana Joanna Zaręba.

Lewiatan wskazał prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który powoła Radę, sześcioro członków. Oprócz Bochniarz i Męciny, który po odejściu z resortu jest obecnie doradcą zarządu Konfederacji, do RDS wejdą: główna ekonomistka Lewiatana Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek oraz eksperci – doradca zarządu Jeremi Mordasewicz, Marek Kowalski i Grzegorz Barczewski – dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy tej organizacji.

Obowiązująca od 11 września ustawa o RDS zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej. Komisja formalnie działa do momentu powołania pierwszego składu Rady. Tak jak w KT, w Radzie zasiądą przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i rządu. Powoła ich prezydent Andrzej Duda na wniosek organizacji, a w przypadku rządowych członków Rady – premiera.

Komisja Trójstronna od 26 czerwca 2013 r. nie zbierała się już w pełnym składzie. Wtedy związki zawodowe – „zawiedzione brakiem dialogu” ze strony rządu Donalda Tuska – zawiesiły swój udział w niej. Związki uznały, że dialog w KT jest pozorowany, a rząd jedynie komunikuje swoje decyzje. Ustawa to efekt zainicjowanych przez związki zawodowe wspólnych prac ze stroną pracodawców, a później z rządem.

Nowa Rada w odróżnieniu od komisji ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie po ośmiu członków będą miały OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”, a po sześciu cztery organizacje pracodawców – Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent będzie miał swojego przedstawiciela w Radzie z głosem doradczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater