Aktualności, Wieści z firm

IT.Integro Zarządzanie relacjami z klientami w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Jednym z pionów działalności każdego przedsiębiorstwa jest dział sprzedaży. W dużej mierze to od jego skuteczności zależy funkcjonowanie całej organizacji i praca pozostałych zespołów. W dobie nasilającej się konkurencyjności, globalizacji usług i handlu, dynamicznych zmian w gospodarce – istotny jest dostęp do aktualnych i dokładnych danych na temat klientów przedsiębiorstwa. Dostarczając im ofertę – w odpowiednim czasie oraz zaspakajającą priorytetowe potrzeby – zwiększamy skuteczność sprzedaży, poziom satysfakcji klientów, a tym samym gwarantujemy stabilność działalności biznesowej.

Oprogramowanie CRM podstawą pracy działu sprzedaży

Systemy informatyczne CRM (ang. Customer Relationship Management) cieszą się ogromną popularnością wśród mikro, małych czy średnich przedsiębiorstw. Są narzędziem pracy każdego handlowca. Jednak system CRM, który nie jest zintegrowany z pozostałymi obszarami działalności, nie zapewnia wszystkich informacji o klientach. Nowoczesne systemy ERP dostarczają swoim użytkownikom funkcjonalności w obszarze zarządzania relacjami z klientami, udostępniając na ich temat informacje, pozyskane z innych działów.

Efektywna sprzedaż w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Funkcjonalności systemu w obszarze zarządzania relacjami z klientami pozwolą Ci zwiększyć efektywność pracy zespołu sprzedaży oraz marketingu. Oprogramowanie zapewnia użytkownikom dostęp do pełnych i aktualnych informacji, aby mogli oni skupić się na interakcjach z wybranymi segmentami swoich klientów.

Stosowanie dobrych praktyk sprzedażowych i marketingowych opiera się na podejmowaniu optymalnych decyzji we właściwym czasie. System ERP Business Central zapewnia wgląd do aktualnych informacji dla danych kontaktów, dzięki czemu specjaliści ds. obsługi klienta mogą zwiększyć poziom satysfakcji klientów. Poznaj najważniejsze funkcjonalności w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, które pozwalają na optymalną obsługę klienta i zwiększenie poziomu sprzedaży.

Konfiguracja ustawień zarządzania klientami

Chcąc efektywnie zarządzać danymi na temat klientów, pierwszym krokiem jest skonfigurowanie kontaktów w systemie, np. synchronizacji danych pomiędzy kartami sprzedawców, dostawców czy kont bankowych.

Zarządzanie kontaktami powinno opierać się o zdefiniowaną strategię identyfikowania, przeciągania oraz utrzymania klientów. Dobry system zarządzania kontaktami ułatwia budowanie relacji oraz ich utrzymanie. Do tego konieczny jest odpowiedni sposób komunikacji – a możliwość jej personalizacji zapewnia system Business Central. Ustalenie strategii korzystania z informacji o kontaktach odbywa się na poziomie całej firmy, dzięki czemu pracownicy w różnych punktach styku z klientem, mają dostęp do tych samych informacji, a tym samym mogą efektywniej wykonywać swoje obowiązki.

W obszarze zarządzania relacjami z klientami użytkownicy Dynamics 365 Business Central mogą:

  • automatycznie kopiować informacje z kontaktów firmowych do kontaktów personalnych,
  • używać predefiniowanych ustawień dla nowych kontaktów,
  • automatycznie rejestrować interakcje, np. e-maile,
  • synchronizować karty kontaktów i karty klientów,
  • przypisywać numery seryjne do kontaktów,
  • zarządzać duplikatami kontaktów.

Klasyfikacja kontaktów biznesowych

Aby skutecznie targetować kampanie, można identyfikować grupy odbiorców poprzez tworzenie profilujących kwestionariuszy. Dodając pytania i odpowiedzi można stworzyć system punktowy, który będzie określał np. potencjał zakupu czy wartość dotychczasowej sprzedaży.

Zarządzanie segmentami kontaktów

Do targetowania poszczególnych kampanii można wykorzystywać również segmenty. Tworzy się je według własnych kryteriów, jak chociażby branża, wielkość firmy, zasięg działalności itd. Aby stworzyć nowy segment kontaktów w systemie Dynamics 365 Business Central, należy:

  • dodać podstawowe informacje o segmencie,
  • wybrać kontakty, które mają do niego należeć.

Aby wykonać interakcję z wieloma kontaktami, np. chcąc przesłać dany dokument czy ofertę tylko do wybranej grupy kontaktów, wystarczy wybrać dany segment.

Zarządzanie interakcjami

Microsoft Dynamics 365 Business Central pozwala rejestrować wszystkie interakcje z kontaktami w systemie. Dzięki temu każdy pracownik działu sprzedaży czy obsługi klienta ma wgląd w informacje na temat przesłanych maili, listów, spotkań czy rozmów telefonicznych. Takie informacje są podstawą dla oceny efektywności działań działów marketingu oraz sprzedaży.

Zarządzanie potencjalnymi klientami oraz potencjalną sprzedażą

Każdy pojawiający się lead może w przyszłości zaowocować sprzedażą. System udostępnia funkcjonalność pozwalającą na tworzenie tzw. potencjalnych sprzedaży oraz przypisywanie ich poszczególnym handlowcom, aby Ci mogli zadbać o wykorzystanie tych możliwości. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy skonfigurować cykle sprzedaży oraz kolejne etapy w tych cyklach. Do potencjalnej sprzedaży można przypisać zestaw informacji, takich jak kontakt, specjalista ds. obsługi klienta, daty, cykl sprzedaży oraz oszacowaną wartość potencjalnej sprzedaży.

System pozwala także śledzić wymianę maili pomiędzy handlowcami i klientami, a także wspiera działania prowadzące od pozyskania leada do finalizacji sprzedaży.