Aktualności, Wieści z firm

IT.integro – Cyfrowy postęp w Europie

Microsoft opracował Indeks Cyfrowej Przyszłości. Narzędzie to bazuje na analizach danych i pozwala określić postęp w procesie cyfryzacji europejskich krajów. Wśród nich można wytypować liderów digitalizacji, jednak nadal sporo brakuje, by w pełni wykorzystać potencjał regionu.

Indeks Cyfrowej Przyszłośc

Indeks Cyfrowej Przyszłości

Indeks Cyfrowej Przyszłości pokazuje, że kraje najbardziej zaawansowane cyfrowo osiągają znacznie lepsze wskaźniki społeczno-ekonomiczne. Dodatkowo są bardziej ekologiczne, konkurencyjne i innowacyjne.

Europa Środkowo-Wschodnia ma swoich liderów. Wśród nich warto wymienić Maltę i Estonię, które postrzegane są jako kraje przewodzące cyfrowej ewolucji w obszarze usług publicznych.

Indeks Cyfrowej Przyszłości analizuje wiele obszarów, które podlegają cyfrowym przemianom. Mimo że część krajów świetnie radzi sobie w niektórych dziedzinach, w innych daleko odbiega od liderów. Niestety duże dysproporcje widoczne są również w przypadku Polski, przed którą nadal stoi wiele wyzwań, aby zrównać się w stopniu cyfrowego zaawansowania z takimi krajami, jak Malta czy Estonia.

Przed państwami Europy Środkowo-Wschodniej jest jeszcze sporo pracy, aby osiągnąć poziom przybliżony do USA czy Chin. Jednak warto podjąć wyzwanie. Dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii nasz region jest w stanie osiągnąć więcej, tworząc cyfrową przyszłość, a także wyższą konkurencyjność całego społeczeństwa.

W wyścigu o cyfrowe przywództwo

Inwestycje w digitalizację i technologie są kluczem do wyższej konkurencyjności oraz spełniania coraz to wyższych oczekiwań klientów. Na wyniki gospodarcze i społeczne państw ogromny wpływ mają nakłady na infrastrukturę, a także pozycja biznesu w hierarchii „cyfrowej konkurencyjności”. Nierozerwalnie związana z innowacyjnością jest zaś chmura obliczeniowa.

Według badań to przedsiębiorstwa cyfrowe są siłą napędową postępu. Prócz inwestycji równie ważne są umiejętności, przywództwo oparte na nowoczesnej technologii oraz coraz powszechniejsza hybrydowa kultura pracy.

Talenty IT wzmacniają cyfrową transformację

Wraz ze wzrostem liczby ekspertów IT w firmach, rośnie innowacyjność i wydajność całych przedsiębiorstw. Wykształceni specjaliści są w stanie efektywniej wykorzystywać narzędzia cyfrowe w całej organizacji. Często to oni odpowiadają za procesy digitalizacji.

Oczywiście nie tylko specjaliści IT grają ważną rolę. Ogromny wpływ ma świadoma nowoczesnych technologii kadra kierownicza.

Przeprowadzone badania wskazują, że lepsze umiejętności cyfrowe osób pełniących funkcje kierownicze, wiążą się ze zwiększoną konkurencyjnością organizacji. Dyrektorzy i właściciele świadomi korzyści wynikających z digitalizacji są bardziej skłonni do podejmowania decyzji, pozwalających uzyskać większą wartość strategiczną.

Praca hybrydowa staje się elementem codziennej strategii

Wymagania wobec kultury pracy zmieniły się bezpowrotnie. Tradycyjne metody w biurze zniechęcają pracowników, którzy coraz częściej wybierają firmy, które zapewniają możliwość pracy zdalnej. Badania wskazują, że pandemia znacząco wpłynęła na liczbę tworzonych innowacji i rozwiązań zapewniających pracę zdalną czy podnoszących efektywność pracowników.

Kluczowym słowem staje się elastyczność. Okazuje się, że to praca w formie hybrydowej daje najlepsze efekty. Ten model pracy zapewnia każdemu pracownikowi możliwość osiągania najlepszych wyników w komfortowych dla siebie warunkach. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw to jedyna szansa na zatrzymanie talentów. Nie tylko w skali firmy, ale całej Europy.

Bezczynność i niechęć do przemian zagrażają interesom pracowników, organizacji, ale i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To są powody, dla których tak ważna jest edukacja rynku. Budowanie świadomości o zaletach cyfrowych przemian, a także o zagrożeniach wiążących się ze stagnacją.

Digitalizacja na wagę złota

Badania wykazały, że podnoszenie kwalifikacji cyfrowych zapewnia wyższą produktywność, a tym samym wzrost poziomu wynagrodzeń. Jak widać, to dzięki cyfryzacji, państwa regionu są w stanie poradzić sobie z dwoma podstawowymi zjawiskami, które od lat trapią polityków.

Firmy mogą się do tego przyczynić poprzez edukowanie pracowników. Im większą wiedzę na temat cyfryzacji będzie miał każdy pracownik, tym więcej może zaoferować swojej organizacji. Warto inwestować w ludzi i ich talenty.

Europa w roli lidera?

Europa chce zostać liderem w globalnej gospodarce cyfrowej. W porównaniu z takimi krajami jak USA czy Chiny, Stary Kontynent zmaga się z rosnącym brakiem innowacji. Co prawda Europa wciąż inwestuje w ulepszenia, jednak dysproporcje w poziomie rozwoju regionów nadal są znaczące.

Aby wzmocnić pozycję, kraje, a także firmy powinny zadbać o odpowiednie tempo rozwoju i wdrażania technologicznych nowości. Powinny również zapewnić:

  • rozwój umiejętności cyfrowych pracowników, przede wszystkim kadry zarządzającej;
  • edukację społeczeństwa o roli cyfrowej transformacji;
  • wsparcie we wdrożeniach cyfrowych technologii w przedsiębiorstwach;
  • hybrydową kulturę pracy, tak by zapewnić pracownikom pełną efektywność.