Aktualności, Wieści z firm

Inwestujemy w czyste i bezpieczne warunki pracy na produkcji

Spółka INSTAL-FILTER otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pod tytułem „Ograniczenie stężenia czynników szkodliwych na stanowiskach pracy poprzez zakup filtrowentylacji”. Dzięki uzyskanemu wsparciu, powietrze na naszych halach podukcyjnych będzie czystsze, co przełoży się na komfort pracy i zdrowie naszych pracowników.

Głównym celem projektu jest obniżenie stężenia czynników szkodliwych

  • manganu – frakcji respirabilnej,
  • tlenków żelaza – frakcji respirabilnej,
  • pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność – frakcji wdychalnej

do poziomu poniżej 1,0 NDS w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. 

Otrzymane dofinansowanie to 240.000,00 zł – środki finansowe przekazane Wnioskodawcy przez Zakład na dofinansowanie Projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy wypadkowej.

Szacowany koszt inwestycji wynosi 550 794,00 zł.