„Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój – Głos Biznesu 2017”, Konferencja w Poznaniu, 8 listopada,

konf 8 listopada

Szanowni Państwo,

Budowanie stabilnej pozycji firmy na rynku, podnoszenie jej wartości wymaga wprowadzenia innowacyjnych technologii, usług oraz programów badawczo-rozwojowych. Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Nowoczesna gospodarka musi stawiać na innowacje, badania i rozwój oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiednich programów i źródeł finansowania. Instytucje kapitałowe, fundacje oraz firmy z otoczenia biznesu oferują w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć. W bieżącej perspektywie budżetowej 2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R) przeznaczonych jest 15 mld euro.

Podczas czterogodzinnej konferencji do udziału w której, serdecznie Państwa zapraszamy, przedstawimy możliwości oraz sposoby rozwiązania powyższego problemu. Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

 • poranny – przedstawimy trzy uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące:
  – wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, których celem jest pomoc firmom w zatrudnianiu naukowców;
  – preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne.
  – dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych – ulga podatkowa na B+R.
  W tej części konferencji zaplanowaliśmy panel oraz dyskusję z udziałem przedstawicieli firm lokalnych, którzy podzielą się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
 • południowy – planujemy trzy interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies.

Konferencja adresowana jest w szczególności do firm innowacyjnych, w tym zarówno przedsiębiorstw, które już prowadzą działalność badawczo-rozwojową, jak również firm, które w najbliższym czasie planują opracowanie nowych produktów lub procesów technologicznych. Prowadzący konferencję to wysokiej klasy prelegenci, z wieloletnim doświadczeniem. Jest ona dedykowana dużym, małym oraz średnim firmom z Wielkopolski poszukującym różnych źródeł wsparcia finansowego dla planowanych inwestycji.

Zapraszamy!

9:30 – 10:00Rejestracja, kawa powitalna
10:00 – 10:15Otwarcie konferencji
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatan
10:15 – 10:45Historia sukcesu – przedstawiciele firm lokalnych – panel
10:45 – 11:30Nauka, biznes i innowacja – prezentacja programów TEAM-TECH
Dariusz Łukaszewski
, Fundacja na rzecz Nauki PolskiejPreferencyjne finansowanie małych i średnich firm
Adam Hirny, BGŻ BNP PARIBASDofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych
– ulga podatkowa na B+R

Kiejstut Żagun, KPMGPytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu
11:30 – 11:45Przerwa kawowa
11:45 – 12:45Warsztaty
warsztat 1TEAM – TECH jako szansa na zbudowanie i rozwój zespołu badawczego w firmie
Dariusz Łukaszewski.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 • po co zespół B+R w firmie?
 • prace nad produktem, technologią, procesem technologicznym
 • finansowanie zespołu B+R
 • jak przygotować się do złożenia wniosku?
 • kryteria złożenia wniosku

Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu

12:45 – 13:45Warsztaty
warsztat 2Preferencyjne finansowanie bankowe
Adam Hirny, BGŻ BNP PARIBAS

 • Kredyt technologiczny: instrument umożliwiający finansowanie inwestycji technologicznej w ramach poddziałania 3.2.2 (Kredyt na innowacje technologiczne),
 • Rola banku kredytującego – ocena projektu i montaż finansowy
 • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego

Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu

warsztat 3Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych
– ulga podatkowa na B+R

Kiejstut Żagun, KPMG

 • Istota ulgi B+R
 • Identyfikacja działalności B+R
 • Koszty kwalifikowane do ulgi B+R
 • Alokacja i wyodrębniona ewidencja kosztów B+R
 • Ulga B+R przykładowe projekty
 • Nasze podejście

Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu

13:45 – 14:45Poczęstunek, networking


INNOWACJA FINANSOWANIE
NAUKA ROZWÓJ

– GŁOS BIZNESU 2016

Poznań 8 listopada 2017
Nobel Tower, Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Dąbrowskiego 77 A

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 940, faks 48 (22) 55 99 910
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Jurgita Kraużlis
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
tel. (22) 311 84 47
e-mail: jurgita.krauzlis@fnp.org.pl

Konferencja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater