Aktualności

Indeks Lewiatana. Firmy lepiej oceniają przyszłość niż ostatnie półrocze

61% menedżerów zarządzających firmami przyznaje, że w ciągu ostatniego półrocza warunki prowadzenia działalności uległy pogorszeniu. Znacznie lepiej przedsiębiorcy oceniają przyszłość. Pozytywne nastawienie dotyczące prowadzenia firmy w kontekście biznesowym ma 59% menedżerów, a w kontekście zmian w prawie 60% – wynika ze styczniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

34% firm nie zauważyło znaczącej zmiany warunków prowadzenia biznesu w ostatnich sześciu miesiącach, przy ocenie których szczególnie uwzględniano otoczenie regulacyjne i administracyjne. 5% firm dostrzegło poprawę. Najbardziej pesymistycznie oceniają minione sześć miesięcy firmy duże (74% negatywnych odpowiedzi). Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się też dla 62% małych firm i 56% średnich.

Prowadzenie firmy w kontekście biznesowym

Natomiast nastroje przedsiębiorców dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie, w kontekście biznesowym, są zdecydowanie  korzystne – przeważa nastawienie pozytywne nad negatywnym. 59% przedsiębiorców ma pozytywne nastawienie, a 38% jest negatywnie usposobiona, 3% firm nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Najbardziej optymistycznie postrzegają rzeczywistość menedżerowie z firm średnich – 73%. W przypadku firm dużych odsetek ten wyniósł 68%, a małych 55%.

Prowadzenie biznesu w kontekście zmian w prawie

Jeszcze bardziej korzystne są nastroje przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji. 60% przedsiębiorstw ma pozytywne nastawienie, w tym 67% średnich, 66% dużych  i 58% małych.  35% firm obawia się o przyszłość (37% małych, 30% dużych oraz 27% średnich).

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w styczniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.