Henryka Bochniarz ponownie prezydentem Konfederacji Lewiatan,a Jacek Silski prezes WZP ponownie członkiem Rady Głównej.

Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan, które odbyło się 11 kwietnia br., zatwierdziło sprawozdanie Rady Głównej z działalności w 2015 roku i udzieliło jej absolutorium. Wyłoniono też, na trzyletnią kadencję, nową 39 – osobową Radę Główną,w jej skład ponownie wszedł Jacek Silski Prezes Zarządu WZP, która z kolei wybrała zarząd. Prezydentem Lewiatana ponownie została Henryka Bochniarz, a przewodniczącym Rady Głównej Henryk Orfinger.

Szefowa Lewiatana podsumowując minioną kadencję podkreśliła, że jednym z najważniejszych osiągnięć ostatnich trzech lat było wznowienie dialogu społecznego, który przez długi okres, po wyjściu z Trójstronnej Komisji związków zawodowych, był po prosu martwy.

Dla nas dialog, często trudny, frustrujący jest bardzo ważny. Cieszymy się, że wnieśliśmy własną cegiełkę w powołanie Rady Dialogu Społecznego. Mamy wobec niej wielkie oczekiwania. Chcemy wiele spraw ważnych dla pracowników i pracodawców załatwiać w drodze kompromisu

– powiedziała Henryka Bochniarz.

Dla nas istotna była także obecność w Brukseli, bo tam często zapadają kluczowe decyzje dla naszych przedsiębiorców. W tym kontekście nie mogę zrozumieć dlaczego Lewiatan nadal jest jedyną organizacją polskich pracodawców, która ma przedstawicielstwo w Brukseli

– dodała.

Gośćmi Zgromadzenia Ogólnego byli Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Obaj dziękowali pracodawcom za profesjonalną ekspertyzę, opiniowanie wielu projektowanych aktów prawnych i udział w przygotowywaniu nowych przepisów dotyczących chociażby prawa pracy czy procesu stanowienia prawa. Ponadto poinformowali pracodawców nad jakimi zmianami w przepisach, m.in. nowy kodeks pracy, pracują obecnie ich resorty.

Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego rozmawiali też o wyzwaniach, które stoją przed Konfederacją Lewiatan w najbliższych latach podkreślając, że najważniejszym celem będzie dbanie o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcje informacji na stronie:
konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2016/1/henryka_bochniarz_ponownie_prezydentem_konfederacji_lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater