Henryka Bochniarz: Nie rozumiem swojego kraju

Boli mnie, że coraz mniej rozumiem swój kraj. Ze statystyk wynika, że mamy szybki wzrost gospodarczy, że w czasie kryzysu ustrzegliśmy się recesji, że nierówności maleją, a biedni bogacą się szybciej niż bogaci. Tymczasem coraz głośniej słychać, że kraj jest w ruinie. Stajemy się narodem frustratów, wykluczonych – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, w trakcie debaty otwierającej V Europejskie Forum Nowych Idei. W tym roku na Forum do Sopotu przyjechało ponad 1300 gości z całego świata.

Kilka lat temu martwiliśmy się tylko o kryzys finansowy i to spędzało nam sen z powiek. Teraz mamy do czynienia z zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi i wspólnie musimy zastanowić się jak im przeciwdziałać – dodała. Tematem wiodącym tegorocznego międzynarodowego spotkania przedstawicieli biznesu, polityki, nauki i kultury jest Europa wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych.

Rainer Münz, doradca Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej i Komisji Europejskiej ostrzegał, że europejskie wartości liberalne – wolność, możliwość przyznawania azylu – są coraz bardziej zagrożone ponieważ tysiące uchodźców szturmuje granice unijnych państw. I raczej nie uda się ich wszystkich przyjąć. Uciekają ze swoich krajów, bo nie widzą w nich przyszłości dla siebie. Ciągną do bogatych Niemiec, czy Szwecji. Europa nie może się jednak odgrodzić od uchodźców, nawet jeśli na razie nie radzi sobie z tym problemem.

Magdalena Środa, filozofka, stwierdziła, że nie powinniśmy przesadzać z zagrożeniami przed jakimi staje nasz kontynent. Europa od lat żyje w napięciach, np. między społeczeństwem otwartym i zamkniętym, wspólnotą transgraniczną a państwem narodowym. Jej zdaniem obecnie potrzeba więcej etyki, wartości, samoograniczenia, humanizacji gospodarki, solidarności. I dobrobytu, ale nie tylko konsumpcyjnego.

Optymistycznie o przyszłości Europy mówiła Henryka Bochniarz. Ważny jest dystans do krótkookresowych prognoz. Nie wszystkie czarne scenariusze się materializują. Z historii wiemy, że z wielu pesymistycznych wizji na szczęście nic nie zostało. Szefowa Lewiatana chwaliła polskie firmy, za to że bez kompleksów wchodzą na zagraniczne rynki i z powodzeniem konkurują z międzynarodowymi potentatami.

Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny LIBERTE stwierdził, że świat, w tym Polska ugina się pod ciężarem długów, których w całości i tak nie da się spłacić. Trzeba więc wybrać, które z nich możemy spłacić i zastanowić się, co począć z pozostałymi. – Smutne jest to, że pokolenie dzisiejszych 20-latków nie będzie w stanie zapłacić za emerytury dzisiejszych 50-latków – dodał.
Salvatore Babones, profesor socjologii Uniwersytetu w Sydney niepokoił się przyszłością Chin. Jego zdaniem grozi im dalsze spowolnienie gospodarcze i kryzys fiskalny. To przełoży się na gospodarkę europejską. Przyszłość wzrostu gospodarczego w Europie zależy od popytu w Chinach. Dlatego powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby Chiny rosły szybciej, bo tylko wtedy uratujemy Europę.

Olivier Roy, profesor Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego wrócił do tematu uchodźców. – Nie możemy zamykać granic. Musimy pomagać uchodźcom, bo to mieści się w naszym systemie wartości. Stają się oni częścią naszych społeczeństw. Europa jest coraz bardziej świecka, ma problem z tożsamością, ale mają go także uchodźcy, także muzułmanie, którzy są bardzo podzieleni.

Partnerem debaty był Bank Pekao.

Więcej informacji na www.efni.pl i w mediach społecznościowych.

***

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbędzie się w dniach 30.09- 1-2.10.2015 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest pytanie: „Europa i świat wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych.”

Więcej informacji: www.efni.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater