Henryka Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Poznaniu

– Ze spotkań w różnych regionach kraju wynika, że Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego chciałyby też mieć większy wpływ na legislację krajową, np. kształt szkolnictwa zawodowego, edukację – powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, na posiedzeniu, 3 kwietnia br., WRDS w Poznaniu.

W czasie spotkania mówiono o roli dialogu społecznego w skali kraju i regionów, nowelizacji ustawy o RDS, zasadach finansowania dialogu w województwach, a także zmianach w komunikacji kolejowej w województwie wielkopolskim. W obradach brał udział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Henryka Bochniarz poinformowała, że w najbliższych miesiącach, po konsultacjach ze wszystkimi partnerami społecznymi, powstanie projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Na najbliższym, plenarnym jej posiedzeniu będą dyskutowane zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych.

Prezydent Konfederacji Lewiatan o roli dialogu społecznego w rozwoju gospodarczym kraju mówiła też w czasie spotkania z przedsiębiorcami z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Jacek Silski, prezes WZP Lewiatan podkreślał jak ważna jest rola partnerów społecznych w poszukiwaniu kompromisów w różnych sprawach.

 zdjęcie

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater