Aktualności, Wieści z firm

GSK ogłasza ważny krok w stronę ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju, poprzez przejście programu niskoemisyjnego Ventolin do III fazy prób

  • Technologia paliw pędnych nowej generacji może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych z inhalatora Ventolin (salbutamol) o około 90%
  • Obecne paliwo odpowiada za 49% śladu węglowego GSK
  • Inhalator jest obecnie przepisywany około 35 milionom pacjentów
  • Udane badania fazy III w celu wsparcia wniosków regulacyjnych w 2025 r

Firma GSK plc (LSE/NYSE: GSK) ogłosiła dzisiaj, że w 2024 r. rozpocznie badania III fazy niskoemisyjnej wersji swojego inhalatora z odmierzaną dawką (MDI), Ventolin (salbutamol), z wykorzystaniem paliwa nowej generacji. potencjał ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w wyniku stosowania inhalatora o około 90%, co znacząco przyczyni się do osiągnięcia ambitnych celów GSK w zakresie zerowej emisji netto.

Trzydzieści pięć milionów pacjentów z chorobami układu oddechowego na całym świecie używa tego inhalatora jako leku ratunkowego. Odpowiada jednak za blisko połowę (49%) śladu węglowego GSK, a także przyczynia się do śladu węglowego światowych systemów opieki zdrowotnej. Znaczące zmniejszenie śladu węglowego paliwa pędnego w inhalatorze jest kluczowym kamieniem milowym w rozwoju firmydroga do zera netto.

GSK inwestuje w program badawczo-rozwojowy mający na celu przebudowę inhalatora poprzez przejście na paliwo o niższej zawartości węgla. Materiał pędny nowej generacji, będący od kilku lat w fazie rozwoju technicznego, został szeroko przetestowany w celu zapewnienia przydatności do stosowania w inhalatorach MDI i u pacjentów. Najnowsze dane z wczesnych badań klinicznych potwierdziły decyzję o przejściu do fazy III, a dawkowanie pierwszym pacjentom zaplanowano na pierwszą połowę 2024 r. Jeśli zakończy się pomyślnie, w 2025 r. rozpocznie się składanie wniosków regulacyjnych.

Dyrektor naczelna GSK, Emma Walmsley, powiedziała: „W miarę jak kraje pracują nad dekarbonizacją swoich systemów opieki zdrowotnej, firmy mają do odegrania ważną rolę, a zajęcie się kwestią emisji gazów cieplarnianych z inhalatorów jest tego kluczowym elementem. Wykorzystując naszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą głębokich dróg oddechowych, opracowaliśmy innowacyjny inhalator o niskiej zawartości węgla i jestem zachwycony, że obecnie przechodzimy ten program do badań fazy III. Jeśli się to powiedzie, może to skutkować złożeniem wniosków do organów regulacyjnych w 2025 r., co będzie wspierać zdrowie pacjentów z astmą i POChP i wywrzeć znaczący pozytywny wpływ na nasze przejście do przyszłości bardziej zrównoważonej środowiskowo”.

Rozwój tego inhalatora niskoemisyjnego jest złożony i obejmuje programy kliniczne i niekliniczne, a także utworzenie nowych zakładów produkcyjnych. Niedawno potwierdziliśmy nasz plan inwestycji w zakładzie w Evreux, w którym będzie produkowane inhalator, dzięki czemu będziemy gotowi do szybkiego rozpoczęcia dostaw, jeśli badania kliniczne i procesy regulacyjne zakończą się sukcesem. Evreux to kluczowy zakład GSK we Francji – w ramach strategii zakładu promuje zrównoważony rozwój i posiada duże doświadczenie w produkcji inhalatorów oddechowych.

Cele zrównoważonego rozwoju GSK

Dzisiejsza aktualizacja poprzedzająca COP28, która po raz pierwszy konferencja będzie poświęcona zdrowiu, opiera się na ambitnych celach i planach GSK dotyczących redukcji emisji własnych oraz globalnych systemów opieki zdrowotnej. Droga GSK do zerowej emisji netto obejmuje redukcję emisji gazów cieplarnianych o 80% do 2030 r. i redukcję o 90% do 2045 r., co jest celem zweryfikowanym przez inicjatywę Science Based Target Initiative (SBTi), której standard Corporate Net-Zero Standard stanowi jedyne na świecie ramy dla korporacyjnych ustalenie zerowego celu zgodnie z naukami o klimacie. W latach 2020–2030 zainwestujemy 1 miliard funtów, aby osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym znaczne zaangażowanie finansowe w ten program.

O lekach wziewnych

Leki wziewne podaje się do płuc za pomocą inhalatora. Istnieją dwa główne typy urządzeń. Inhalatory z odmierzaną dawką (MDI) wykorzystują propelent do podawania leku z inhalatora do płuc pacjenta. Jednakże paliwa we wszystkich obecnych MDI przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Inhalatory suchego proszku (DPI) nie zawierają propelentu, ponieważ lek jest podawany przez pacjentów wdychających proszek, a zatem mają znacznie mniejszy wpływ na emisję dwutlenku węgla.

Aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, wspieramy wysiłki mające na celu zwiększenie stosowania DPI, tam gdzie jest to klinicznie uzasadnione. Są jednak przypadki, gdy zastosowanie MDI jest konieczne z medycznego punktu widzenia lub preferowane przez pacjenta, dlatego stale wprowadzamy innowacje i dostarczamy metody leczenia w tej formie.

O GSK

GSK to globalna firma biofarmaceutyczna, której celem jest zjednoczenie nauki, technologii i talentów, aby wspólnie wyprzedzić choroby. Więcej informacji można znaleźć na stronie gsk.com/company .

Oświadczenie ostrzegawcze dotyczące stwierdzeń dotyczących przyszłości

GSK ostrzega inwestorów, że wszelkie stwierdzenia lub prognozy dotyczące przyszłości sporządzone przez GSK, w tym zawarte w niniejszym ogłoszeniu, są obarczone ryzykiem i niepewnością, przez co rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od przewidywanych. Czynniki takie obejmują między innymi czynniki opisane w punkcie 3.D „Czynniki ryzyka” w Raporcie rocznym spółki na formularzu 20-F za rok 2022 oraz Wyniki trzeciego kwartału za rok 2023.