Aktualności, Wieści z firm

GSK członkiem 30% Club Poland. Wspólne działanie na rzecz równości

Równowaga płci na wysokich stanowiskach menadżerskich to nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, to także klucz do budowania bardziej różnorodnych i efektywnych organizacji. Z tego względu GSK stawia na różnorodność, równość i inkluzywność w polityce personalnej.

Głębokie przekonanie, że różnorodność i inkluzywność to kluczowe elementy sukcesu każdej organizacji, było powodem do wstąpienia GSK w szeregi 30% Club Poland. Te wartości zajmują istotne miejsce w strategii personalnej GSK. Dzięki budowaniu opartych na nich zespołów firma może osiągać lepsze wyniki oraz lepiej dbać o zdrowie pacjentów, którzy darzą ją zaufaniem.

W GSK różnorodność, równość i inkluzywność (Diversity, Equity & Inclusion – DE&I) obejmuje cztery obszary: równość płci, społeczność LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnościami oraz kwestie rasowe i etniczne. Cel globalny GSK, który firma realizuje również w Polsce, to rozwijanie, promowanie i angażowanie kobiet na każdym etapie ścieżki zawodowej. Globalnie, firma dąży do tego, aby w 2025 r. udział kobiet na wyższych stanowiskach menadżerskich wynosił 45%. Zobowiązanie to jest wspierane również w GSK Polska, gdzie dziś już 60% osób pracujących stanowią kobiety. Podejście GSK do zapewnienia odpowiedniej równowagi płci idealnie wpisuje się w misję 30% Club Poland, dlatego decyzja o przyłączeniu się do organizacji była oczywista i jest kolejnym krokiem we wzmocnieniu zobowiązania GSK w tym obszarze.

Jesteśmy przekonani, że różnorodność to siła, która napędza innowacje i tworzy trwałą przewagę konkurencyjną. Dążenie do większej różnorodności płci w zarządach oraz na stanowiskach menadżerskich nie tylko przyczynia się do sukcesu naszej firmy, ale także do budowania lepszego i bardziej sprawiedliwego świata biznesu. Bardzo cieszę się na współpracę z 30% Club Poland. Jej potencjał jest ogromny, a cel – bliski mojemu sercu. Jestem pewna, że ta współpraca przyniesie obu stronom wiele korzyści.

Powiedziała Natalia Tomkiewicz, liderka GSK Poland Global Hub i jednocześnie sponsorka grupy pracowniczej GSK Women’s Leadership Initiative Polska, wspierającej kobiety w rozwoju i w drodze do kolejnych awansów zawodowych.

Z radością witamy GSK w 30% Club Poland. Cieszymy się, że do naszej społeczności dołącza kolejna firma, która jest bardzo zaangażowana w obszarze diversity, equity and inclusion i prowadzi wiele inicjatyw na rzecz m.in. różnorodności, równości płci czy sprawiedliwości w zakresie wynagrodzeń. GSK jest również członkiem klubu w Wielkiej Brytanii i Malezji – tworzymy zatem prawdziwie międzynarodową społeczność zaangażowaną
w pozytywną zmianę.

Skomentowała Małgorzata Kloka, członkini komitetu sterującego 30% Club Poland.