Grzegorz Baczewski nowym dyrektorem generalnym Konfederacji Lewiatan

Grzegorz Baczewski nowym dyrektorem generalnym Konfederacji Lewiatan

Dr Grzegorz Baczewski został dyrektorem generalnym Konfederacji Lewiatan, wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego i szefa zespołu ekspertyzy. Lech Pilawski – dotychczasowy dyrektor generalny – pozostanie w strukturze Lewiatana jako doradca prezydent Konfederacji. Powołano także trzech zastępców dyrektora generalnego: Marzenę Chmielewską (ds. rozwoju projektów), Kubę Giedrojć (ds. komunikacji i relacji) oraz Krzysztofa Kajdę (ds. legislacji).

– Lewiatan jest dziś silną i rozpoznawalną organizacją, którą wciąż intensywnie rozwijamy. To doskonały moment na wprowadzenie zmian w zespole zarządzającym – wyjaśnia dr Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. – Wszystkie osoby, którym powierzyliśmy kierowanie Lewiatanem dobrze znają organizację i mają doświadczenie w rozwijaniu usług dla biznesu. Takie wzmocnienie organizacji pozwoli rozwijać naszą ofertę. Najbliższe miesiące przyniosą nowe produkty i usługi, które zaproponujemy naszym firmom członkowskim, aby jeszcze pełniej trafiać w ich potrzeby – dodaje.

Dr Grzegorz Baczewski zasiada także w Executive Bureau oraz Executive Commitee BusinessEurope, jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS i przewodniczącym Rady Rynku Pracy. Pracuje także jako adiunkt na UW. Zobacz pełny biogram: http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/eksperci_lewiatana/grzegorz-baczewski

Marzena Chmielewska jest dyrektorką departamentu funduszy europejskich Lewiatana. Reprezentuje polskich pracodawców w Komitecie EFS przy KE oraz  BUSINESSEUROPE w grupie ekspertów ds. EFSI KE.  Zajmuje się ofertą finansowania unijnego dla firm i instytucji otoczenia biznesu, w szczególności na B+R i innowacje. Uczestniczy w polskim systemie instytucjonalnym polityki spójności – jest członkinią komitetów monitorujących PO IR, PO PW, POIŚ oraz bierze udział w  pracach forum ds. uproszczeń MIR. Dla KL przygotowała ponad 30 projektów finansowanych z UE.

Kuba Giedrojć jest dyrektorem departamentu komunikacji i wykładowcą na USWPS. Jako zastępca dyrektora generalnego odpowiada za komunikację, rozwój i wydarzenia.

Krzysztof Kajda jest radcą prawnym i dyrektorem departamentu prawnego Lewiatana, specjalizuje się w zagadnieniach prawa telekomunikacyjnego i mediów. Jako zastępca dyrektora generalnego odpowiada za pion legislacji.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater