Aktualności, Wieści z firm

Grupa MTP na rzecz zrównoważonego biznesu

– Przez sto lat funkcjonowania targów poznańskich naszym celem zawsze było odpowiadanie na problemy współczesności – zapewnia Elżbieta Roeske, wiceprezes zarządu Grupy MTP. Spółka dziś dołączyła do UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes.

UN Global Compact została powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana. Prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Zrzesza obecnie ponad 10 000 członków z całego świata.

Od dziś jej członkiem jest też Grupa MTP

Do tej pory branża targowa nie była zbyt licznie reprezentowana w ramach Global Compact, szczególnie gdy mówimy o polskim rynku – przekonuje Elżbieta Roeske, wiceprezes zarządu Grupy MTP – Chcemy to zmienić, a dzięki temu zmienić siebie. Dziś sukces firmy nie zależy wyłącznie od tego, co ona wytwarza i jak skutecznie to sprzedaje. Sukces firmy zależy również od tego, czy za daną firmą idzie siła dobra. Dobra rozumianego jako dbałość o sprawy wspólne. 

Grupa MTP od lat wdraża rozwiązania, u których podstaw leży troska o środowisko. Przykładem jest tu nowy, niemal nie pozostawiający odpadów system zabudowy stoisk targowych. Spółka wymienia w Poznaniu wiaty przystankowe, montując na kilkudziesięciu z nich zielone dachy pokryte rozchodnikiem. Likwiduje parkingi na terenie targów, przenosząc je pod ziemię, by na ich miejscu stworzyć nową przestrzeń publiczną, dostępną dla wszystkich – Strefę Kultury. Konsekwentnie zazielenia teren targów, dba o retencję wód opadowych i produkuje własną energię z turbin wiatrowych.

Przez sto lat funkcjonowania targów poznańskich naszym celem zawsze było odpowiadanie na problemy współczesności. Zmiany społeczne i zmiany klimatyczne wymagają od nas nowego myślenia o roli biznesu – przyznaje Elżbieta Roeske – Przed nami jeszcze sporo pracy. Przystąpienie do rodziny Global Compact to duże wyzwanie, ale my chcemy je podjąć.

Przystępując do Global Compact, Grupa MTP zobowiązuje się przestrzegać dziesięciu zasad. To m.in. upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku, podejmowanie inicjatyw propagujących większą odpowiedzialność środowiskową, przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia oraz wspieranie rozwoju.