Go to Brand – wsparcie MŚP w promocji polskich marek produktowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Głównym celem programu jest wsparcie promocji oraz ekspansji na rynki zagraniczne polskich marek eksportowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całego kraju. Środki można przeznaczyć na udział w misjach gospodarczych, targach, konferencjach, wystawach oraz na działania promocyjne z nimi związane.

Nabór wniosków: od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r.

Łączna alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 000 000 zł
zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla przedsiębiorstwa wynosi 1 000 000 zł.

Jakie działania są objęte dofinansowaniem?

 • wynajem, budowa oraz obsługa stoiska wystawowego
 • delegacja i zakwaterowanie pracowników uczestniczących w targach i misjach gospodarczych
 • transport i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach
 • opłaty rejestracyjny, w tym rezerwacja miejsca wystawowego na targach
 • wpis do katalogu targowego
 • udział w seminariach, kongresach i konferencjach
 • działania informacyjno-promocyjne projektu
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

Branżowe, które mogą aplikować o dofinansowanie w ramach projektu „Go to brand” to:

 • Sprzęt medyczny,
 • Kosmetyki,
 • IT/ICT,
 • Jachty i łodzie,
 • Meble,
 • Polskie specjalności żywnościowe,
 • Sektor usług prozdrowotnych.

Szczegółowe informacje na temat „Go to Brand” dostępne są na stronie PARP:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-3-3-3-poir-przeprowadzanego-w-2016-roku

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater