Głos Biznesu: Praktyczne, bezpłatne warsztaty dla średnich firm dotyczące równości szans w miejscu pracy,13-14 grudnia

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Konfederacją Lewiatan, Instytutem Spraw Publicznych, Fabryką Dobrych Praktyk zapraszają na warsztaty pt.

Praktycznie, rzeczowo i biznesowo o równości szans

13-14 grudnia 2017 r., Warszawa
Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, sala 128

Zapraszamy na warsztaty dla firm średnich, o tym jak działać zgodnie z kodeksem pracy w tematyce zapobiegania dyskryminacji i równego traktowania oraz budować pozytywny wizerunek firmy.

Szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

  • ważny jest dla Ciebie wizerunek firmy,
  • zależy Ci na komforcie i satysfakcji z pracy oraz zaangażowaniu pracownic i pracowników,
  • chcesz zyskać opinię przyjaznego miejsca pracy, które nie ma problemu z rekrutacją nowych osób i rotacją kadr,
  • chcesz zminimalizować ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy,
  • chcesz poznać dobre praktyki i rozwiązania stosowane przez inne średnie firmy,
  • chcesz opracować rozwiązania dopasowane do Twojej firmy dotyczące obowiązków narzucanych przez kodeks pracy,
  • chcesz pokazać, że Twoja firma stosuje rozwiązania na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn, a tym samym zyskać przewagę nad konkurencją,
  • w Twojej firmie miały miejsca zgłoszenia dotyczące nierównego traktowania i chcesz wyeliminować ryzyko podobnych sytuacji w przyszłości,
  • reprezentujesz średnią firmę zatrudniającą od 50 do 249 osób.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli średnich firm: właścicieli, osoby z HR, osoby zajmujące się w firmie komunikacją wewnętrzną, osoby na kierowniczym stanowisku, czy naturalnych liderów/liderki w Twojej firmie.

Warsztaty przygotują Twoją firmę do wdrożenia obowiązków wynikających z Kodeksu pracy w zakresie równego traktowania, co pozwoli na zapobieganie takim zjawiskom jak: mobbing, molestowanie seksualne oraz dyskryminacja ze względu na płeć. Wprowadzenie tych rozwiązań wzmocni także wizerunek firmy jako przyjaznej pracownikom.

Szkolenie ma charakter interaktywny i warsztatowy – masz możliwość wypracowania gotowych do wdrożenia rozwiązań, dopasowanych do Twojej firmy. Prezentowane treści poparte są licznymi praktycznymi przykładami. Trenerek to osoby z olbrzymim doświadczeniem i wiedzą zdobytą w pracy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Po szkoleniu otrzymasz dostęp do e-learningu zawierającego rozbudowany materiał z tematyki szkolenia (wraz z materiałami do pobrania). Kluczowe jest, by z Twojej firmy udział w szkoleniu wzięły 2-4 osoby (warunek formalny). Większa reprezentacja daje możliwość zaprojektowania własnych rozwiązań organizacyjnych do potrzeb firmy, które faktycznie mogą być wdrożone.

>PROGRAM I INFORMACJA O TRENERKACH<

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Decyduje kolejność zgłoszeń (warunkiem koniecznym jest zgłoszenie minimum 2 osób z danej firmy).

Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość sfinansowania noclegu. Po przesłaniu zgłoszenia proszę czekać na kontakt organizatorów także w sprawie m.in. specjalnych potrzeb związanych z materiałami czy wyżywieniem.

Serdecznie zapraszamy!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Anna Szkiruć
tel: 692 487 524 (w godz. 8:00-19:00)
e-mail: rownosc@cofund.org.pl

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater