Głos Biznesu konferencja PKPP Lewiatan i Wielkopolskiego Związku Pracodawców

W dniu 6 października br. odbyła się konferencja, zorganizowana przez PKPP Lewiatan oraz Wielkopolski Związek Pracodawców. Celem konferencji była debata o wyzwaniach dla rozwoju biznesu w kraju i w regionie. Z perspektywy przedsiębiorców zostały zaprezentowane kluczowe zagrożenia i priorytety w szybko zmieniającej się sytuacji w gospodarce, na rynku pracy, w otoczeniu krajowym, europejskim i globalnym naszych przedsiębiorstw.

W trakcie konferencji odbyła się konstruktywna dyskusja z udziałem wszystkich zainteresowanych problematyką gospodarczą: przedsiębiorców i pracodawców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych.

I tak w pierwszej części zaprezentowana została aktualna diagnoza oraz wyniki kolejnej edycji badań sektora MSP i rynku pracy w Polsce. Prezentacje stanowiły tło dla debaty, której celem była dyskusja o najbardziej uciążliwych barierach w działalności gospodarczej i koniecznych zmianach w prawnym otoczeniu biznesu.

Ponadto zaprezentowane zostały praktyczne aspekty, związane z możliwościami wsparcia dla przedsiębiorstw w najważniejszych dla firm Programach Operacyjnych 2007-2013: PO Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programach Operacyjnych oraz innych alternatywnych źródeł finansowania.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater