Globalne obroty PwC przekroczyły 37 mld dolarów

Globalne przychody brutto firmy doradczej PwC w minionym roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2017 r. wyniosły rekordowe 37,7 mld dolarów, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do poprzedniego roku. Polskie spółki PwC w tym samym okresie osiągnęły 12,5 % wzrost przychodów.

  • Globalne przychody brutto firmy doradczej PwC w minionym roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2017 r. wyniosły rekordowe 37,7 mld dolarów
  • Największą dynamikę wzrostu zanotował region Europy Środkowo-Wschodniej (13%). W Europie Zachodniej wzrost wyniósł 4%.
  • Spółki PwC w Polsce, zatrudniające 4,5 tys. osób, w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2017 r. zwiększyły przychody o 12,5% w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem.

– PwC jest jedną z najsilniejszych marek na rynku, co w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów oraz reputacją zapewnia nam coroczny dynamiczny wzrost. Dodatkowo kontynuujemy strategiczne przejęcia kluczowych spółek – w minionym roku obrotowym PwC przejęło na świecie w sumie 19 podmiotów, wzmacniając kompetencje m.in. w zakresie nowych technologii i innowacji oraz cyberbezpieczeństwa – powiedział Bob Moritz, prezes PricewaterhouseCoopers International Ltd.

Łączne globalne przychody PwC w minionym roku obrotowym wyniosły 37,7 mld dol., co stanowi wzrost o 7% w porównaniu do poprzedniego roku. Największą dynamikę zanotował region Europy Środkowo-Wschodniej (13%). W Europie Zachodniej wzrost wyniósł 4%.

Spółki PwC w Polsce w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2017 r. zwiększyły przychody o 12,5% w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem. Firma posiada 8 biur regionalnych: w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Dodatkowo działa także Centrum Kompetencyjne PwC w Gdańsku oraz dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu.

– W ciągu roku polskie spółki PwC zwiększyły zatrudnienie prawie o 1 000 osób. W sumie zatrudniamy już 4 500 pracowników. Stale wzmacniamy też nasze kompetencje – zarówno w zakresie transformacji cyfrowej, jak i strategii biznesowej. Dbamy o to, by nasze działania miały jak największe znaczenie dla społeczeństwa: edukujemy rynek w zakresie podatków i etyki w biznesie, wspieramy innowacyjny ekosystem, promujemy jakość w polskiej gospodarce. Naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów – powiedział Adam Krasoń, prezes zarządu PwC Polska.

Liczba pracowników PwC na świecie zwiększyła się do 236 tys. z 223 tys., przede wszystkim w Azji (14%) i Europie Środkowo-Wschodniej (13%). Spółki PwC i ich pracownicy wpłacili ok. 64 mln dol. na działania społeczne.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater