Aktualności, Wieści z firm

Forum BUILD 4 FUTURE 2023, 30-31 stycznia

Czy kryzys spowoduje duże straty wśród firm budowlanych? Jakie są szanse na uniknięcie poważnych strat i dalszy rozwój? Czy odbudowa Ukrainy przyniesie korzyści dla polskich przedsiębiorców budowlanych? O tym i wielu innych sprawach będziemy rozmawiać podczas kolejnej Konferencji Build 4Future i Międzynarodowej Konwencji – Budownictwo Polska-Ukraina.

Wraz z liderami rynku, przedstawicielami struktur rządowych i inwestorów przeanalizujemy obszary największego ryzyka. Przyjrzymy się możliwym rozwiązaniom, wymienimy doświadczenia i sformułujemy kierunki, które być może pozwolą na zminimalizowanie strat i przejście do fazy dalszego rozwoju.

Kompleksowe podejście, rzetelne dane w każdym z segmentów, głosy ekspertów i kreatorów oraz uczestników rynku sprawiają, że Konferencja Build 4Future należy do tych spotkań, na których naprawdę WARTO BYĆ!

PROGRAM BUILD 4 FUTURE

DZIEŃ PIERWSZY – 30.01.2023

10.00 – 10.15 OTWARCIE

10.15 – 11.15 – DEBATA WPROWADZAJĄCA

OGÓLNA SYTUACJA MAKRO EKONOMICZNA I OCENA SYTUACJI W SEGMENCIE BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY

Prezentacje oraz interpretacje badań i wskaźników, przygotowane przez czołowych ekspertów i analityków rynku budowlanego.

Perspektywy makroekonomiczne gospodarki polskiej i polskiego budownictwa. Rynek budowlany 2023 i prognozy na najbliższe lata – kluczowe trendy, projekty i prognozowane zmiany, najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji w budownictwie. Czy rosnące koszty pracy i wytwarzania spowodują wzrost liczby upadłości? Czy kryzys zahamuje rozwój nowych technologii w budownictwie? Jak postępować w tych dynamicznych czasach?

11.15 – 12.45 –  PANEL 1

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I PRZEMYSŁOWE ORAZ PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I MASZYN BUDOWLANYCH

Jak długo może potrwać kryzys w tym obszarze? Czy i kiedy powróci wysoki poziom inwestycji w segmencie mieszkaniowym i przemysłowym? Jakie są szanse na powrót do normalności i przejście ponownie do okresu prosperity? Czy i kiedy produkcja materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych powróci do właściwego poziomu? Czy koszty produkcji się ustabilizują, a może nawet zaczną spadać?

12.45 – 13.00 – PRZERWA KAWOWA

13.00 – 14.30 – PANEL 2

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE – SZANSE I ZAGROŻENIA

Czy duże projekty infrastrukturalne pomogą w przejściu okresu kryzysowego w szeroko pojętym obszarze budownictwa? Czy będą środki na ich realizację?  Które przedsięwzięcia mają szanse na realizację, a które mogą być wstrzymane? Czy powrócą do normalności poprzerywane łańcuchy dostaw materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do sprawnego realizowania dużych inwestycji? Jakie są koncepcje uniknięcia poważnych perturbacji?

14.30 – 15.15 PRZERWA LUNCHOWA

15.15 – 16.45-  PANEL 3

FINANSE DLA BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY W OKRESIE KRYZYSU

Pieniądze na inwestycje – inflacja, polityka klimatyczna sektora finansów. Czy będą pieniądze publiczne na inwestycje infrastrukturalne i pieniądze prywatnych inwestorów na budownictwo kubaturowe – mieszkaniowe i przemysłowe? Jaka będzie polityka kredytowa i ubezpieczeniowa banków i firm ubezpieczeniowych w 2023 roku i latach kolejnych?

DZIEŃ DRUGI – 31.01 2023

ODBUDOWA UKRAINY

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA – BUDOWNICTWO POLSKA – UKRAINA  /  31.01.2023

 9.30 – 10.00 OTWARCIE KONWENCJI

Wystąpienia zaproszonych gości i gospodarzy

10.00 – 11.15– DEBATA WPROWADZAJĄCA

UKRAINA – SYTUACJA EKONOMICZNA KRAJU I OCENA SYTUACJI W  BUDOWNICTWIE I INFRASTRUKTURZE

11.15 – 11.30 – PRZERWA KAWOWA

11.30 – 13.15 – PANEL 1

KONCEPCJE I  SYSTEMOWE ZAGADNIENIA ODBUDOWY UKRAINY  w POŁĄCZENIU Z ROZWINIĘTYMI PROGRAMAMI TRÓJMORZA

13.15 – 14.00 – PRZERWA LUNCHOWA

14.00 – 15.30 – PANEL 2

KTO I JAK BĘDZIE ODBUDOWYWAŁ UKRAINĘ

15.30 – 17.00-  PANEL 3

FINANSOWANIE INWESTYCJI I FINANSOWANIE REALIZACJI PROCESÓW BUDOWLANYCH W ODBUDOWIE UKRAINY – KORELACJA Z TRÓJMORZEM

Środki dla odbudowy Ukrainy. Dostęp do finansowania międzynarodowego. Rozwiązania systemowe i warunki międzynarodowych przepływów finansowych. Połączenia inwestycyjne i finansowe z programami trójmorza. Zaangażowanie polskich instytucji finansowych i inwestycje polskiego kapitału. Kredyty, gwarancje i ubezpieczenia – warunki niezbędne do ich otrzymania – polityka banków i ubezpieczycieli.