Formalne programy nauczania a zapotrzebowanie na rynku pracy w Wielkopolsce

Pomysłodawcą projektu jest portal Edustacja.pl, a jego partnerami Wielkopolski Związek Pracodawców oraz Uniwersytet Ekonomiczny.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i objęty patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ma on przyczynić się do lepszej konstrukcji programów nauczania szkół wyższych, do ich większej kompatybilności z wymogami pracodawców. Zdiagnozowaniu rozbieżności między kwalifikacjami studentów i absolwentów poznańskich uczelni a oczekiwaniami pracodawców mają służyć badania ankietowe 750 poznańskich i wielkopolskich firm, a także 750 studentów oraz 250 absolwentów.

Osoby zainteresowane odsyłamy do jego bezpośredniej strony oraz zachęcamy do udziału na forum: www.ufas.edustacja.pl.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater