FOB i „Rzeczpospolita” przygotują pierwszą listę działań edukacyjnych firm

Powstanie pierwsza w Polsce lista najbardziej znaczących projektów, kampanii, programów, akcji realizowanych w zakresie działalności edukacyjnej firm. Inicjatorem powstania listy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem medialnym „Rzeczpospolita”.

Firmy mają wpływ na kształtowanie postaw m.in. klientów, pracowników, dostawców. Te, decydujące się na wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu, wiele ze swoich praktyk CSR poświęcają właśnie działaniom edukacyjnym. Forum Odpowiedzialnego Biznesu i redakcja „Rzeczpospolita” postanowiły rozpocząć projekt, który pozwoli wskazać te z inicjatyw, które ten wpływ miały największy lub w danej społeczności dokonały przełomowych zmian, lub do dziś są wskazywane jako wzór skuteczności i sukcesu.

„Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw” stanowić będzie pierwsze w Polsce zestawienie działań edukacyjnych, prowadzonych przez firmy. Będzie jednocześnie przeglądem aktywności firm i inicjatyw podejmowanych na rzecz zwiększania świadomości interesariuszy między innymi w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii, rynku pracy, konsumpcji, współpracy z dostawcami, stylu życia, kultury, technologii, nauki i rozwoju. Inicjatorem powstania Listy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem medialnym „Rzeczpospolita”. Ogłoszenie Listy nastąpi podczas Targów CSR, 17 listopada 2016 na PGE Narodowym w Warszawie.

Rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych wydaje się już niemożliwe bez zaangażowania biznesu, jego współpracy z otoczeniem. To firmy posiadają wiedzę i know-how tak potrzebny w innych sektorach, a współpraca z organizacjami pozarządowymi czy administracją publiczną daje szansę na edukowanie interesariuszy i lepszą współpracę. Mamy nadzieję, że Lista zainspiruje firmy do nowych projektów, a te z kolei będą wspólną odpowiedzią biznesu i jego otoczenia na wyzwania zmieniającego się świata

– mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Projekt będzie dostępny dla szerokiego grona interesariuszy. Pierwszy etap zgłoszeń zakłada bowiem możliwość rejestracji przykładów edukacyjnych działań firmy zarówno przez osoby indywidualne, jak i reprezentantów firm w terminie od 23 czerwca do 11 września 2016. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/Lista. Następnie wszystkie zgłoszone projekty przejdą etap weryfikacji i opisu dokonanego przez firmy – liderów wskazanych projektów. Zakwalifikowane projekty zostaną ocenione przez kapitułę ekspertów, która wyłoni najbardziej znaczące inicjatywy. Te zostaną poddane głosowaniu internatów i w ten sposób powstanie Lista edukacyjnych działań biznesu. Jej oficjalne ogłoszenie nastąpi 17 listopada 2016 roku podczas Targów CSR (PGE Narodowy, Warszawa). Zostanie również opublikowana na łamach dziennika „Rzeczpospolita”.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater