Europejskie Forum Nowych Idei – Deklaracja Sopocka 2016

W ostatnim dniu EFNI tradycyjnie przyjęta została Deklaracja Sopocka, w której przedsiębiorcy przypomnieli o najważniejszych wyzwaniach, stojących przed Europą.

Wartości to fundament zjednoczonej Europy

Wspólnoty Europejskie, a potem Unia Europejska, dały naszemu kontynentowi ponad 70 lat pokoju, spokoju i dobrobytu. Idea integracji pozwoliła Zachodowi po wojnie na odbudowę i zabliźnienie głębokich ran. Zamiast rywalizacji i konfliktów Europa zaczęła tworzyć kulturę współpracy i współdecydowania – bez rezygnowania z odmienności i różnic interesów między państwami.

Stary Kontynent wszedł w trzecie tysiąclecie na fali entuzjazmu po zakończeniu zimnej wojny i rozpadzie bloku wschodniego. Otworzyło to drogę do rozszerzenia Unii Europejskiej, a raczej zjednoczenia wschodu i zachodu, aby kontynent mógł znów „oddychać dwoma płucami”.

To „wielkie rozszerzenie” zbiegło się jednak z narastającą falą sceptycyzmu wobec europejskiej integracji. Udało się opracować konstytucję UE, ale nie udało się jej przyjąć – została odrzucona w referendach we Francji i w Holandii w 2005 roku. Od tego czasu Stary Kontynent stracił busolę. Przyszedł światowy kryzys gospodarczy, kryzys w strefie euro, konflikt na Ukrainie i zaostrzenie stosunków z Rosją.

Od ponad dekady Europa traci impet, przytłoczona skalą rosnących wyzwań. Ostro dotyka nas kryzys migracyjny i akty międzynarodowego terroryzmu. W polityce kwitnie populizm, przynoszący opłakane skutki. Najostrzej widać to na przykładzie Brexitu. Wracają nacjonalizmy i protekcjonizmy, a sukcesy są zawłaszczane przez polityków. Wielu Europejczyków zadaje sobie pytanie, jaka będzie nasza przyszłość i czy integracja europejska ma jeszcze sens.

Dlatego raz jeszcze trzeba przypomnieć, jakiej Europy chcemy i o jakiej marzymy:

Europy zjednoczonej: Nie tylko przez wspólne interesy w globalnym świecie, ale i przez wspólne wartości. Kluczowa jest solidarność, czyli m.in. gotowość do wspierania się w trudnych czasach, i zdolność znajdowania tego, co łączy, mimo że tak wiele dzieli. To także wzajemne zaufanie obywateli do siebie, do państwa, do polityków. To uczciwość, bez której nie ma wolności i demokracji, odpowiedzialność za siebie i za to, co robimy na rzecz innych.

Europy silnej i bezpiecznej: Możemy ją stworzyć tylko dzięki jasnej wizji wspólnej przyszłości, jednolitemu rynkowi i konkurencyjnej gospodarce, która rośnie i tworzy dobrobyt. Dzięki koordynacji wspólnych polityk oraz sprawności instytucji, których mandat potwierdzają obywatele.

Europy myślącej: Nie tylko o tym, co dziś, ale i o jutrze. Niebojącej się zmian. Robiącej użytek ze swego potencjału i wykorzystującej kryzysy do wyzwolenia nowej energii. Rozsądnej w pozycjonowaniu samej siebie między euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem.

Europy otwartej: Otwartej nie tylko na przepływ idei, ale także na migracje, sprawnie kontrolowane dzięki dobrze chronionym granicom zewnętrznym. Broniącej swych czterech podstawowych swobód: przepływu towarów, usług, kapitału i osób. Nie zamykającej się w oblężonej twierdzy, lecz wychodzącej naprzeciw zagrożeniom przez rozwiązania podzielane przez wszystkich jej członków.

Europy obywatelskiej: W podwójnym sensie – skoncentrowanej na najważniejszych dla obywateli sprawach, a jednocześnie zwiększającej udział obywateli w rządzeniu. Europy pozytywnych emocji, Europy, która będzie nas obchodzić i na której przyszłości będzie nam zależeć.

Europy dobrej pracy: Jesteśmy świadkami wielkich zmian, które określa się mianem „czwartej rewolucji przemysłowej”. Czeka nas bezprecedensowa fuzja różnych technologii, powodująca zmiany o ogromnej skali w funkcjonowaniu gospodarki, w modelach biznesowych, w sposobie produkcji, a przede wszystkim w sposobie i charakterze pracy.

Funkcjonujące obecnie instytucje, praktyki i procesy nie nadążają za dynamiką rzeczywistości technologicznej, gospodarczej i społecznej.

Potrzebujemy nowoczesnych stosunków pracy, a więc także nowoczesnej edukacji, efektywnego dialogu społecznego, dobrego zarządzania procesami migracyjnymi i demograficznymi, nowatorskich systemów zabezpieczenia społecznego.

Deklarujemy działanie na rzecz przygotowania naszych firm, gospodarek i społeczeństw do wyzwań „czwartej rewolucji przemysłowej”. Potraktujmy ją jako szansę na zrównoważony, odpowiedzialny i inkluzywny rozwój Europy.

EFNI 2016, Sopot, 30 września 2016

***

Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 28-30 września w Sopocie, a jej hasło przewodnie to „Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki”.

Więcej informacji: www.efni.pl

Patronat honorowy Parlament Europejski

Partnerzy instytucjonalni Grupa Pracodawców EKES, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Rada Dialogu Społecznego

Strategiczni partnerzy medialni „Dziennik Gazeta Prawna”, Grupa Onet.pl

Partner Gali otwarcia Bank Pekao S.A.

Partner Gali zamknięcia MetLife

Partnerzy główni BMW Group, Citi Handlowy, „Do Rzeczy”, Fiat Chrysler Automobiles, „Forbes”, France 24, Intel, „Newsweek”, Orange Polska, „Parkiet”, POLITICO, Polskie Forum HR, Radio ZET, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Partnerzy wspierający AMS, „Bloomberg Businessweek Polska”, „Gazeta Wyborcza”, Havas Media Group, IKEA, „Liberté!”, LINKLEADERS, „My Company Polska”, Polska Agencja Prasowa, „Puls Biznesu”, Quatro Por Quatro, Rada Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan, Radio TOK FM, „Warsaw Business Journal Observer”, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Partnerzy merytoryczni Centrum Stosunków Międzynarodowych, European Council on Foreign Relations, Polityka Insight, Ośrodek THINKTANK, Global Compact Poland, Światowa Akademia Sztuki i Nauki

Producent wykonawczy Agencja IDFX

Dodatkowe informacje:
Zbigniew Maciąg
zmaciag@konfederacjalewiatan.pl
tel.: +48 604 589 080

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater