Szkolenia

Europejski Zielony Ład Ocena wiedzy i postaw przedstawicieli polskiego biznesu Edycja 2. 28 marca

Konfederacja Lewiatan  zaprasza na prezentację raportu online:

 Europejski Zielony Ład
Ocena wiedzy i postaw przedstawicieli polskiego biznesu
Edycja 2.

28 marca 2022 r. (środa), godz. 10:00 – 12:00

Stoimy u progu fundamentalnych zmian europejskiej polityki klimatycznej i środowiskowej. Jest to złożony proces polityczny, którego realizacji towarzyszy wprowadzanie skomplikowanych przepisów prawa w krótkim czasie. Wiele przedsięwzięć gospodarczych napotka ograniczenia, a rachunek kosztów i korzyści ulegnie zmianie.
Już po raz drugi, Członkowie Konfederacji Lewiatan zostali poproszeni, w formie anonimowej ankiety,
o opinię nt. Europejskiego Zielonego Ładu, której celem było zarówno ocena wiedzy i postaw przedstawicieli polskiego biznesu, aby móc reprezentować firmy w relacjach z władzami na szczeblu krajowym i europejskim, ale także poznanie podejścia firm do postanowień opublikowanych w lipcu
i grudniu 2021 r. elementów Pakietu FIT for 55. Uzyskane odpowiedzi stanowią podstawę do walki
o adekwatne wsparcie polskich firm w Brukseli w procesie transformacji energetycznej, a także podsumowania roku pracy Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan.

Prezentowany raport zawiera syntetyczne podsumowanie uzyskanych odpowiedzi, a także wskazuje kierunek, w którym będzie rozwijała się Rada ds. Zielonej Transformacji.

Po więcej zapraszamy do lektury raportu, który zostanie opublikowany na stronie Konfederacji Lewiatan
w dniu webinarium.

Po prezentacji głównych wniosków płynących z raportu, w drugiej części spotkania, zapraszamy na mini-panel w formie dyskusji.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu i aktywnej dyskusji!

Osoba kontaktowa:
Grażyna Mazurek
tel.: (+48 22) 55 99 940
mail: gmazurek(at)lewiatan.org