ENEA Operator inwestuje w inteligentne sieci

Sieć inteligentna to w praktyce nowoczesna sieć elektroenergetyczna, wyposażona w zaawansowane rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne – mówi Krzysztof Hajdrowski, kierownik biura strategii i zarządzania projektami ENEA Operator.

Nasz rozmówca wskazuje, że jej ważnym, ale nie jedynym elementem, jest system inteligentnego opomiarowania (AMI), oparty na specjalistycznych urządzeniach pomiarowych, telekomunikacyjnych i zabezpieczających, typowych tylko dla sieci inteligentnych.

– ENEA Operator prowadziła i prowadzi działania przygotowawcze i pilotażowe pomimo braku jednoznacznych wymagań dotyczących AMI – mówi Krzysztof Hajdrowski. -Przeprowadzone wdrożenia pilotażowe pozwoliły nam praktycznie poznać zalety i wady dostępnych rozwiązań.

W ramach przygotowań do wdrożenia inteligentnego opomiarowania, w spółce zrealizowano dotychczas trzy projekty badawczo-rozwojowe. – Pilotaże te miały na celu przede wszystkim zapoznanie się z technologiami oferowanymi i dostępnymi na rynku, sprawdzenie skuteczności ich działania oraz stworzenie optymalnej funkcjonalności systemu – opisuje Krzysztof Hajdrowski. – Jeden z pilotaży obejmował również smart metering w zakresie energii elektrycznej oraz innych mediów i był realizowany przy współpracy z jednostką administracji samorządowej.

Obecnie firma jest na etapie opracowania koncepcji wdrożenia systemu AMI. – Koncepcja obejmuje obszary, w których konieczne jest podjęcie zharmonizowanych działań, aby wdrożenie systemu AMI zakończone zostało sukcesem – wyjaśnia nasz rozmówca. – Jeszcze w br. będziemy mieli przygotowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i wdrożenie elementów systemu AMI. Prowadzone są również analizy mające na celu wybranie obszarów dla wielkoskalowych projektów pilotażowych.

Zdaniem przedstawiciela ENEA Operator, same liczniki inteligentne nie dadzą korzyści klientom, przynajmniej w obszarze finansowych. – Ich instalacja może wręcz bezpośrednio podnieść rachunki w zakresie opłat dystrybucyjnych ze względu na wyższy koszt instalacji i obsługi nowych liczników, a także ich żywotność ograniczoną do 8 lat – wyjaśnia. – Pomogą jednak w świadomym gospodarowaniu zużywaną energią, a tym samym w optymalizacji domowych wydatków. Bieżąca informacja o zużyciu energii i jej kosztach pomoże odbiorcom w podejmowaniu decyzji o oszczędzaniu energii, np. poprzez korzystanie z niej w tańszej taryfie nocnej i ograniczaniu korzystania w godzinach szczytu, gdy jest ona droga.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater