EFIX Dom Maklerski S.A. Dynamiczne Spółki 129,1% w 4 lata i 8 m-cy* Jak to jest możliwe?

  • Dynamiczne Spółki to portfel akcyjny, w ramach którego środki inwestowane są w akcje małych i średnich spółek notowanych na GPW.
  • Zarządzający dobierają do portfela spółki silne fundamentalnie, charakteryzujące się największym potencjałem wzrostu. W naszej ocenie segment małych i średnich spółek będzie największym beneficjentem trwającego ożywienia gospodarczego w Polsce. Strategia skierowana jest do klientów akceptujących wysoki poziom ryzyka, którzy chcą korzystać z koniunktury na polskim rynku akcji.
  • Andrzej Wiczewski Doradca Iwestycyjny EFIX Dom Maklerski S.A.:

    „Po ciężkim 2015 r. założyliśmy, że również 2016 r. nie będzie łatwy dla polskiego rynku kapitałowego. Dlatego konstruując portfel strategii Dynamiczne spółki (prawie 8 proc. zysku w I półroczu), skoncentrowaliśmy się nie tyle na konkretnych branżach, ile na najbardziej obiecujących spółkach, w szczególności zwracając uwagę na te, które dużą część przychodów realizują w euro. Nie zdecydowaliśmy się inwestować na NewConnect, choć jest tam notowanych parę podmiotów o obiecujących perspektywach, przede wszystkim ze względu na zbyt niską płynność tego rynku oraz wysoką ekspozycję na ryzyko o charakterze operacyjnym. W II półroczu spodziewamy się spadku ryzyka w sferze politycznej i makroekonomicznej. Biorąc pod uwagę prawdopodobny wzrost aktywności inwestorów zagranicznych na GPW, wynikający z przepływu kapitału z rynków rozwiniętych na rozwijające się, w nadchodzących miesiącach nie wykluczamy realokacji części inwestycji w kierunku spółek w wyższej kapitalizacji. Spodziewamy się, że druga połowa roku będzie lepsza dla polskiego rynku i naszych portfeli.”

Więcej o naszych portfelach: http://efixdm.pl/zarzadzanie-portfelami

*Podana stopa zwrotu została osiągnięta w ramach strategii „Dynamiczne spółki” od 1 stycznia 2012r. do 31.08.2016r., stopa zwrotu w tym okresie wyniosła 129,1%. Informacje o stopie zwrotu z danego instrumentu lub usługi uzyskane w przeszłości nie stanowią gwarancji jej osiągnięcia tak obecnie, jak i w przyszłości, dlatego też nie powinny być one traktowane jako zapowiedź osiągnięcia takich wyników. Dom Maklerski wyjaśnia, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Przedstawione informacje upowszechniane są w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez EFIX Dom Maklerski S.A. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater