„Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie – wybór czy konieczność?” szkolenie Poznań, 20 stycznia 2016

rejestracja

Szanowni Państwo,
Konfederacja Lewiatan i Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zapraszają na szkolenie, w ramach którego zostanie zaprezentowane narzędzie informatyczne SME TOOL. Przy jego pomocy właściciele i menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli samodzielnie przeprowadzić analizę zużycia energii w swoich firmach, uzyskać informacje jakie działania mogą wdrożyć, aby poziom zużycia energii zmniejszyć, a tym samym obniżyć koszty działalności. W niektórych przypadkach redukcja kosztów może być znaczna i sięgać nawet 10-20%.

Narzędzie powstało w ramach realizacji międzynarodowego projektu SME CheckUP, którego polskimi partnerami są Konfederacja Lewiatan i Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jakie działania (zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i nie inwestycyjnym) mogą poprawić efektywność energetyczną firmy oraz kto i w jaki sposób może pomóc wdrożyć odpowiednie procesy w danym przedsiębiorstwie.

Podczas szkolenia przekażemy Państwu informacje o tym jakie nowe regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej przedsiębiorstw są w przygotowaniu i w związku z tym, jakie obowiązki spadną w najbliższej przyszłości na prezesów oraz właścicieli firm.

Na warsztaty zapraszamy w szczególności właścicieli firm i menedżerów hoteli, restauracji, sklepów i biur. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty poprowadzi mgr inż. Małgorzata Popiołek, koordynator projektu i ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan.

Serdecznie zapraszamy

PROGRAM

 • 10.30-11.00
  Kawa powitalna, rejestracja uczestników
 • 11.00-11.30
  Projekt SME CheckUP i narzędzie SME TOOL

  • adresaci projektu
  • konstrukcja narzędzia
  • potrzebne dane wejściowe
  • otrzymane wyniki
  • raport końcowy
 • 11.30-13.30
  Praktyczne wykorzystanie narzędzia SME TOOL

  • logowanie do systemu
  • wprowadzanie danych wejściowych
  • analiza otrzymanych wyników
  • bazy danych konsultantów
 • 13.30-14.00
  Lunch
 • 14.00-14.30
  Regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej w MSP

  • Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków
  • Ustawa o efektywności energetycznej
  • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • 14.30-14.45
  Fundusze krajowe i europejskie wspierające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach

  • programy Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska
  • programy PARP
 • 14.45-15.15
  Pytania i odpowiedzi. Podsumowanie warsztatów

PROWADZENIE

Małgorzata Popiołek mgr inż. Małgorzata Popiolek
Absolwentka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej. Od 1998 r. ekspert ds. efektywności energetycznej i energetyczki odnawialnej w Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA i Fundacji Poszanowania Energii. Koordynator wielu projektów międzynarodowych z zakresu efektywności energetycznej. Trener i wykładowca na kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej w zakresie użytkowania energii, nowoczesnych technologii wytwarzania energii, wdrażania Best Practice, transferu technologii know-how, innowacyjnych rozwiązań obszarze energii, zrównoważonego rozwoju, systemu auditingu i oceny charakterystyki energetycznej budynków. Audytor energetyczny z uprawieniami do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.


EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

– wybór czy konieczność?
Poznań, 20 stycznia 2016
Centrum Edukacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Ziębicka 18, sala 100

rejestracja

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Elżbieta Łobza
telefon: 61 657 60 51

e-mail: biuro@wzp.org.pl

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 940, faks 48 (22) 55 99 910
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

unia ueropejska logo

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater