Duński Szczyt Biznesowy – ZAPROSZENIE

Duński szczyt biznesowy będzie doskonałą okazją do nawiązania bliższych relacji zarówno z przedstawicielami biznesu duńskiego, jak i lokalnej administracji.

Konfederacja Przemysłu Duńskiego (DI – Dansk Industri) organizuje 26 września w Kopenhadze duński szczyt biznesowy, w którym weźmie udział Konfederacja Lewiatan. Obie organizacje mają podobny profil działalności i razem wchodzą w skład BusinessEurope.

Relacje gospodarcze między Polską a Danią od lat utrzymują się na wysokim poziomie. W 2016 r. obroty między krajami wyniosły 5 281,3 mln euro, przy czym Polska utrzymuje od lat nadwyżkę w wymianie handlowej, która w 2016 r. wyniosła 1 146,2 mln euro. W polskim eksporcie do Danii największy udział mają wyroby przemysłu elektromaszynowego, artykuły rolno-spożywcze oraz przemysłu chemicznego, ale także meble konstrukcje z żeliwa lub stali i leki.

Duński rynek cechuje się innowacyjnością, widać w nim wyraźny zwrot ku zielonym technologiom. Wart zauważenia jest także fakt, że na duńskim rynku ważną rolę pełnią organizacje pracodawców, które bezpośrednio decydują o płacach i warunkach pracy.

Wyjazd jest szansą na zorganizowanie spotkania z duńskimi przedstawicielami biznesu oraz administracji, jako że Lewiatan pozostaje w stałym kontakcie z ambasadami, organizacjami zrzeszającymi pracodawców oraz przedstawicielami rządu duńskiego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wyjeździe, zorganizowaniem spotkania z konkretnym przedstawicielem administracji bądź samym wydarzeniem uprzejmie prosimy o kontakt z Maciejem Jeleńskim, ekspertem Lewiatana ds. międzynarodowych.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater