Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze branżowym „Z” MEDYCZNO-SPOŁECZNYM do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Okres realizacji: 2018.01.01 – 2019.12.31

LIDER – Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN

PARTNERZY – TEB Edukacja Sp. z o.o., Konfederacja LEWIATAN

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego  w obszarze Med.-Społ. do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kosztochłonności kształcenia w 19 zawodach, opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz opracowanie zasad jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy i rekomendacji do zmian przepisów praca oświatowego.

Relacja ze zorganizowanej w ramach projektu konferencji „Przyszłość sektora medycznego i społecznego – zawody i kompetencje jutra” tutaj

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater