Rada związku

Rada Związku jest organem Związku nadzorującym jego pracę w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.

Do kompetencji Rady Związku należy:

 • ocena sprawozdań Zarządu z działalności Związku;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;
 • uchwalenie i zmiana regulaminu wewnętrznego Zarządu;
 • nadzór nad działalnością Zarządu;
 • wytyczanie kierunków działania Związku.

W dniu 16 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie Członków WZPL powołało Radę Związku w składzie rekomendowanym przez Zarząd.

Pierwszą Przewodniczącą Rady została wybrana Pani Solange Olszewska – Solaris Bus & Coach SA.

Aktualnie, od 27 kwietnia 2016r. Przewodniczącym Rady jest Pan Zbigniew Bachta- Instytut Technologii sp. z o.o.

W skład Rady Związku powołane zostały następujące osoby:

 • Alicja Malewicz-Pełczyńska - SOLARIS BUS & COACH S.A.
 • Piotr Majewski – TESGAS S.A.
 • Wojciech Dzidowski – LUVENA S.A.
 • Lesław Lenartowicz - Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.
 • Mirosław Skiba - SGB Bank S.A.
 • Przemysław Trawa- Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
 • Janusz Gocałek - TALEX S.A.
 • dr inż. Krzysztof Nowakowski - Collegium Da Vinci
 • prof. zw. dr hab. Józef Orczyk - Wyższa Szkoła Bankowa
 • prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP
 • Maksymilian Bukowian - MAKROPOL Sp. z o.o.
 • Jacek Kulik - TEB Edukacja Sp. z o.o.
 • Zbigniew Długi - PRESS SERVICE monitoring mediów

W 2016 r. Walne Zgromadzenie Członków wprowadziło do Rady Związku Członków Zmiennych,wybieranych na trzyletnie kadencje.

11 kwietnia 2019r.  w skład Członków Zmiennych Rady Związku powołane zostały na kadencję w latach 2019-2022 następujące osoby:

 • Zbigniew Bachta - Instytut Technologii Sp. z o.o.
 • Jan Czapracki - Hadex Gaz Sp. z o.o.
 • Leszek Klimaszyk - Ferrodo Computer Sp. z o.o.
 • Krzysztof Kłosowicz - TOPMET Light K.Kłosowicz, M.Wiśniewski  Sp.j.
 • Mariusz Mikołajczak - Zakład Doskonalenia Zawodowego
 • Jerzy Pawlaczyk - Al-ko Technology Polska Sp. z o.o.
 • Krzysztof Pokrywka - Transkap International Sp. z o.o.
 • Maciej Szymański - STER INSTYTUT Maciej Szymański
 • Piotr Śledź - IT.integro. pl
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater