Monika Wójcik-Morawska

Biogram Eksperta

Monika Wójcik-Morawska - doradca w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw

Edukacja:
Wiedza oraz doświadczenie zdobyte na podstawie ukończonych studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Kierunek: Zarządzanie i marketing, Specjalizacja: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw), studiów podyplomowych "Informatyka w zarządzaniu i administracji" i "Analiza ekonomiczna i Kontrolling", wielu praktycznych szkoleń oraz kilkunastu lat doświadczeń w pracy zawodowej.

Pracę rozpoczęła w roku 1997 jako analityk w Departamencie Zarządzania Kapitałami w GBW S.A., w latach 1997-2004 zatrudniona była w Spółce AMS S.A początkowo jako analityk finansowy, a w ostatnim okresie jako controller operacyjny, od 2004 roku jest niezależnym doradcą finansowym dla kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych z całej Polski jako konsultant korelat grupy doradczej.

Profil zawodowy:
Wiedza praktyczna w przygotowywaniu biznesplanów, wniosków kredytowych, wycen przedsięwzięć i przedsiębiorstw, przeprowadzania due dilligence i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz umiejętność oceny możliwości realizacji planów finansowych.

Doświadczenie w zakresie budżetowania, planowania, bieżącego prognozowania wyników, ustalania rentowności produktów i usług, doradzania w zakresie wysokości cen oferowanych produktów i usług z punktu widzenia ich opłacalności.

Umiejętność wyodrębnienia oraz oceny rentowności poszczególnych jednostek biznesowych - centrów zysków, analizy kosztów stałych, wdrażania systemów budżetowania oraz dostosowywania planu kont do systemów sprawozdawczości, kontrolowania i motywowania pracowników.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater